Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. APRILA 2014. GODINE - "JT International" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 38/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA KOJU SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2014)
 • PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2014 i 37/2014 - ispr.)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA SPERME, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PROIZVODNJI SPERME, KAO I O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA SPERMA U POGLEDU KVALITETA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2014)
 • REŠENJE O VREDNOSTI OPŠTEG BODA OD APRILA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2014)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "BORBA PROTIV RAKA" ("Sl. glasnik RS", br. 38/2014)
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2014)
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 33/2010, 19/2011, 22/2011, 18/2012, 29/2012 i 10/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STALNIH I SEZONSKIH LINIJA U JAVNOM PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2014, 4/2014, 8/2014 i 10/2014)
 • REŠENJE O STAJALIŠTIMA U GRADSKOM, PRIGRADSKOM I MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2014, 8/2014, 9/2014 i 10/2014)
 • ODLUKA O DONOŠENJU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA NOVOG PAZARA 2020 ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2014)
 • ODLUKA O KREDITNOM ZADUŽIVANJU GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG PLANA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH STRANIH INVESTICIJA 2013.-2017. GODINE ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2014)
Izvor: Paragraf Lex