Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Donete uredbe o utvrđivanju programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara, za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva, podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara za 2019. godinu.

Primenom ove uredbe sistemski će biti unapređen inovacioni ekosistem na celoj teritoriji Srbije, kroz podršku otvaranja regionalnih inovacionih startap centara, sa krajnjim ciljem da se obezbede potrebni uslovi i jednake šanse za realizaciju i razvoj inovativnih preduzetničkih ideja.

Korisnici sredstava su organizacije i jedinice lokalne samouprave, koje treba da omoguće da se po realizaciji odobrenog projekta postigne samoodrživost regionalnog inovacionog startap centra, u kojem bi mladi preduzetnici imali stručnu, mentorsku, pravnu, savetodavnu i logističku podršku da pokrenu i vode biznis, što će biti značajan generator otvaranja novih radnih mesta u lokalnom okruženju.

Za ove namene Vlada Srbije je u budžetu obezbedila 220.000.000 dinara.

Na sednici je usvojena i Uredba o utvrđivanju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2019. godinu, kojom će se ostvariti kontinuirani doprinos u razvoju održive preduzetničke kulture, rast konkurentnosti Srbije i izgradnja ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju.

Namera je da se informiše javnost, univerzitetska, akademska, naučno-istraživača i poslovna zajednica, a pre svega mladi o sistemskim merama koje sprovodi Vlada Srbije, kako bi se podstakli građani, a posebno mladi da razmišljaju na preduzetnički način.

Članovi Vlade usvojili su Uredbu o utvrđivanju Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za 2019. godinu, kako bi se povećala svest o važnosti ovog vida preduzetništva, obezbedila bolja informisanost o merama koje izvršna vlast sprovodi na tom polju i ostvarila značajnija uloga žena preduzetnica na tržištu rada.

S obzirom na to da je neophodno promeniti poslovni ambijent i obezbediti da žene u većoj meri budu osnivači, vlasnici ili deoničari privrednih subjekata, Vlada Srbije je za ove namene izdvojila iz državne kase 100.000.000 dinara.

U okviru bilateralne saradnje Srbije i Tunisa, su usvojena tri zaključka kojima će se uspostaviti bolja saradnja naše dve zemlje u više oblasti: Program saradnje Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis u oblastima obrazovanja, nauke, kulture, omladine i sporta za 2019, 2020. i 2021. godinu.

Usvojen je i Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje Memoranduma o saradnji u oblastima omladine i sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta Republike Tunis.

Takođe, usvojen je i Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje Memoranduma o razumevanju u oblasti rada i socijalne zaštite između resornih ministarstava dveju zemalja.

Izvor: Vebsajt Vlade, 06.03.2019.
Naslov: Redakcija