Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVA TEHNIČKA REŠENJA U SARADNJI JAVNIH BELEŽNIKA I JAVNIH REGISTARA: Cilj je da se, nakon usvajanja odgovarajućeg zakonskog i podzakonskog okvira, ubrza postupak uknjižbe, kao i da se građanima olakša postupak u smislu da ne moraju da podnose dokumentaciju na šaltere


Ministarstvo pravde nastavlja rad na unapređenju elektronske razmene podataka između javnih beležnika i javnih registara, jer je takav vid komunikacije neophodan za potpunu ažurnost javnih registara, što je preduslov veće pravne sigurnosti, istakla je pomoćnik ministra pravde Jelena Deretić.

Ona je prisustvovala skupu regionalnih javnobeležničkih komora, koji je održan u Drezdenu, gde je Ministarstvo pravde predstavilo novu aplikaciju Promet nepokretnosti, kao i projekat Pravosudno-informacioni sistem (PIS).

Ona je tom prilikom naglasila da je cilj tih sistema da se, nakon usvajanja odgovarajućeg zakonskog i podzakonskog okvira, ubrza postupak uknjižbe, kao i da se građanima olakša postupak u smislu da ne moraju da podnose dokumentaciju na šalterima.

Elektronskom komunikacijom će se, kako je objasnila, smanjiti broj dana potrebnih za registraciju nastale promene i povećati kvalitet života građana uštedom vremena i finansijskih sredstava.

 Novi sistemi koje je pokrenulo Ministarstvo javnim beležnicima omogućavaju elektronski uvid u javne registre (katastra nepokretnosti, obaveznog socijalnog osiguranja, lica lišenih slobode, prebivalište, privredni registri), kao i tehničke preduslove za elektronsko slanje zahteva za sprovođenje promena u katastru nepokretnosti iz javnobeležničke kancelarije.

Izvor: Vebsajt Vlade, 07.03.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija