Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNICI O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE: RFZO državnim zdravstvenim ustanovama ne plaća po ceni zdravstvene usluge, već otkupom plana rada kroz obezbeđivanje naknade za plate i prevoz za radnike koji pružaju zdravstvenu zaštitu, energente, materijalne troškove, ishranu, lekove i medicinska sredstva. Privatnim zdravstvenim ustanovama RFZO plaća po ceni zdravstvene usluge


Mada su pregledi i intervencije besplatni za pacijente koji imaju zdravstveno osiguranje, odnosno overene knjižice (kartice), to ne znači da zdravstvene usluge nemaju svoju cenu.

Naime, sve plaća država, tačnije Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO). Tako je, na primer, cena igle 2,2, a šprica 3,3 dinara, uzorkovanje krvi je 105,33 dinara, a za jedan rutinski pregled, poput ultrazvuka abdomena, RFZO zdravstvenoj ustanovi prebaci 2.220 dinara.

Dr Verica Lazić, direktorka RFZO, objašnjava da Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013, 57/2016 i 61/2016 - ispr.) i Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014, 17/2015, 1/2016 i 11/2016) pokrivaju usluge koje se osiguranicima pružaju na primarnom sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

- Cene zdravstvenih usluga utvrđene su na osnovu normativa rada i uprosečenih troškova poslovanja zdravstvenih ustanova. Međutim, RFZO državnim zdravstvenim ustanovama ne plaća po ceni zdravstvene usluge, već otkupom plana rada kroz obezbeđivanje naknade za plate i prevoz za radnike koji pružaju zdravstvenu zaštitu, energente, materijalne troškove, ishranu, lekove i medicinska sredstva. Privatnim zdravstvenim ustanovama RFZO plaća po ceni zdravstvene usluge - objašnjava Lazićeva.

U Srbiji svaki građanin ima pravo na zdravstveno osiguranje. Građanima koji imaju prihode deo se odvaja za to osiguranje, dok za one koji ih nemaju zdravstveno osiguranje plaća država.

Najskuplji pacijent u 2016. godini bio je petnaestogodišnjak iz Novog Sada za čije lečenje je Republički fond za zdravstveno osiguranje za 12 meseci izdvojio čak 135 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Blic, Ana Đokić, 07.03.2017.
Naslov: Redakcija