Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: UDRUżENJA POTROšAčA UKAZUJU DA MALI BROJ POTROšAčA POZNAJE PRAVA KOJA IM PO ZAKONU PRIPADAJU


Mali broj potrošača u Srbiji spreman je da pokrene sudski spor da bi zaštitili prava koja im po Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)pripadaju, saopštila je organizacija potrošača Efektiva.

Spor mogu da pokrenu ukoliko imaju problema sa trgovcima ili pružaocima nekih usluga.

Kako su naveli predstavnici tog udruženja, sprovedena anketa je pokazala da potrošači ne žele da ulaze u sudske sporove jer dugo traju, a i ne žele da se izlažu dodatnim troškovima ukoliko spor bude izgubljen.

Naglašeno je da je anketa sprovedena na 416 ispitanika pokazala da je većina njih imala probleme kao potrošači, ali su ih uglavnom rešavali samostalno.

Rečeno je i da svega jedna trećina ispitanika zna da su prava potrošača zaštićena Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i posebnim Zakonom.

Anketa je pokazala i da potrošači smatraju da su trgovci u povlašćenom položaju u odnosu na njih, ali i da trgovci nisu među sobom u ravnopravnom položaju.

Više od polovine ispitanika smatra da su komunalna preduzeća povlašćena u odnosu na druge trgovce, kao i da problemi sa komunalnim ustanovama nisu rešivi.

Rečeno je i da je tom udruženju, koje se bavi zaštitom bankarskih klijenata i od polovine prošle godine i zaštitom potrošača, najviše žalbi građana do sada stiglo na obuću, zatim tekelomunikacijske usluge, na tehničku robu, belu tehniku, nameštaj, dok je najmanje bilo na klima uređaje.

"Treba pokrenuti što više sudskih postupaka, jer je to jedini način pritiska na trgovce da rešavaju probleme sa potrošačima", naveo je predsednik Udruženja Efektiva, Dejan Gavrilović.

Izvor: Vebsajt B92, 06.03.2016.
Naslov: Redakcija