Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK: NEOPHODNO UNAPREđENJE ODNOSA PREMA ZAšTITI PODATAKA


Jedan od prioritetnih zadataka Vlade, koju će Srbija dobiti nakon izbora, moraće da bude korenita promena odnosa prema stanju u oblasti zaštite podataka o ličnosti. To zahtevaju kako Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i zakonom zajemčena prava građana, tako i ekonomski interesi naših privrednih subjekata i zemlje u celosti, ocenjuje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U saopštenju Poverenika je ocenjeno i da nedavno objavljeni tekstovi pravnih akata Evropske komisije kojima se najavljuje uspostavljanje novog sistema zaštite privatnosti na nivou EU-SAD iako ne od formalnog, ipak su od ozbiljnog i suštinskog značaja za Srbiju, njene građane i preduzeća.

Evropska komisija je pre nekoliko dana predstavila nacrt svoje "Odluke o adekvatnosti" i teksta sporazuma o "Štitu privatnosti". Ovim dokumentima se afirmišu načela o zaštiti privatnosti kojih se moraju pridržavati sva preduzeća koja učestvuju u transferu ličnih podataka ali i, na šta se obavezuju u pismenom obliku, vlasti SAD, i zaštitne mere i ograničenja pristupa podacima od strane organa bezbednosti, stoji u saopštenju.

Utvrđuje se da su zaštitne mere prilikom prenosa podataka u okviru novog "Štita privatnosti" EU-SAD identične standardima zaštite podataka u EU. U novom pravnom okviru se izražavaju zahtevi koje je utvrdio Sud pravde EU u oktobru 2015. godine, kada je utvrdio dalju neprimenljivost Safe Harbor-a. Nadležni organi SAD moraju preuzeti čvrste obaveze o striktnom sprovođenju "Štita privatnosti" i garantovati da nacionalne bezbednosne službe neće, ni neselektivno ni masovno, pristupati zadržanim podacima, odnosno vršiti nadzor.

Poverenik ocenjuje da, nezavisno od predstojećih problema u implementaciji novog pravnog okvira zaštite podataka u odnosu SAD-EU, one sigurno dodatno naglašavaju značaj zaštite podataka o ličnosti i činjenicu da će Evropska unija tome pridavati sve više pažnje.

Naša zemlja ima i formalnu obavezu, ali i potrebu da usklađuje naš pravni sistem sa standardima EU, naveo je Poverenik i ocenio da naša zemlja u tome kasni. Novi, doslovno neophodan Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je pripremio Poverenik trebalo je prema Akcionom planu za Poglavlje 23, da bude usvojen najdocnije do kraja 2015. godine, ali to nije učinjeno.

Usled toga imamo "sistem" obrade i zaštite podataka o ličnosti, koji ne samo da nije u skladu sa standardima EU nego čak ni sa Ustavom, zaključuje Poverenik.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 05.03.2016.
Naslov: Redakcija