Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: 7. MARTA 2016. GODINE ODRżANA SEDNICA SKUPšTINE GRADA - USVOJEN GENERALNI URBANISTIčKI PLAN I PLAN GENERALNE REGULACIJE


Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su 7. marta 2016. godine Generalni urbanistički plan (GUP), kojim su predviđene nove industrijske zone, u kojima će grad najviše investirati i koje treba da služe za podsticaj novih investicija u Beogradu.

Površina teritorije koju GUP pokriva je veća od 77.000 hektara.

Prema GUP-u, određeni su prostori od posebnog interesa za grad, koji su definisani kao budući veliki gradski projekti, a među njima Savski amfiteatar sa Brodogradilištem, Beograd na vodi, Blok 65 na Novom Beogradu, Ada Huja, Mostarska petlja, Privredne zone uz obilaznicu na delu Batajnica - Dobanovci, Vojni kompleks u Surčinu.

Planom su predviđene nove privredne zone - uz Severnu tangentu i Pančevački put, železnički čvor Prokop, Obilaznica, Bubanj potok - Vinča sa novim mostom preko Dunava.

Urbanističke mere zaštite životne sredine su ugrađene u planska rešenja koja donosi novi GUP, a posebno se reguliše nova sanitarna deponija "Vinča".

Teritorija u okviru GUP-a je podeljena u 20 prostornih celina za koje su urađeni Planovi generalne regulacije (PGR), koji se izrađuje u dva planska dokumenta koja obuhvataju celine od 1 do 19, dok je celina 20 urađena posebno.

Plan generalne regulacije za celine od 1 do 19 obuhvata centralne gradske opštine Stari grad, Vračar, Savski venac, Voždovac, Novi Beograd, Zemun i Surčin.

Plan za celinu 20 obuhvata građevinsko područje delova opštine Palilula na levoj obali, Zvezdaru, deo Voždovca i Grocku.

Na ovoj sednici donet je i Plan generalne regulacije građevinskog područja naselja Ripanj, Plan detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora KCS Mostar –Hitna pomoć, Plan detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110 kv od planirane TS110 /10 kv do područja Beograda na vodi, Plan generalne regulacije za izgradnju objekta i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu, kao i Odluka o izradi plana detaljne regulacije Bloka između ulica Mihajla Avramovića i Joce Jovanovića, Odluka o izmeni Odluke o izradi plana detaljne regulacije "Ciglana uz Batajnički put" i Odluka o Izradi plana detaljne regulacije dela Bloka 12.

Usvojene su i izmene i dopune programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2016. godinu

Izvor: Vebsajt Tanjug, 07.03.2016.
Naslov: Redakcija