Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TARIFA OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA KOJA OBAVLJAJU USLUGE FOTOKOPIRANJA UZ NAKNADU I UVOZNIKA (PROIZVOĐAČA) UREĐAJA ZA FOTOKOPIRANJE I SLIČNE TEHNIKE KOPIRANJA ZA NEKOMERCIJALNO UMNOŽAVANJE FOTOGRAFIJA: TAKSA NA IME PRAVA AUTORA FOTOGRAFIJE OBRAčUNAVA SE KABLOVSKIM OPERATERIMA, FOTOKOPIRNICAMA I UVOZNICIMA I PROIZVOđAčIMA FOTOKOPIR APARATA, SKENERA I šTAMPAčA


Fotokopiranje bi narednih dana moglo da poskupi zbog uvođenja takse za autorska prava fotografa koju će morati da plaćaju vlasnici fotokopirnica, ali i proizvođači i uvoznici fotokopir aparata, skenera i štampača, a u skladu sa Tarifom od fizičkih i pravnih lica koja obavljaju usluge fotokopiranja uz naknadu i uvoznika (proizvođača) uređaja za fotokopiranje i slične tehnike kopiranja za nekomercijalno umnožavanje fotografija ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015).

Organizacija fotografskih autora (OFA) sredinom prošle godine dobila je odobrenje Zavoda za intelektualnu svojinu da naplaćuje naknade na ime prava autora fotografije, i to tako što bi obračunavala taksu kablovskim operaterima, fotokopirnicama i uvoznicima i proizvođačima ovih fotokopir aparata, skenera i štampača. Naplata kablovskim operaterima počela je veoma brzo, ovih dana obaveštenje o plaćanju dobijaju i uvoznici i proizvođači, a uskoro bi trebalo da ga dobiju i vlasnici fotokopirnica.

"OFA će početi naplatu posebne naknade od proizvođača i uvoznika štampača, fotokopir aparata i skenera", navodi se u obaveštenju ove organizacije poslatom ovih dana jednom proizvođaču i uvozniku. Organizacija traži izveštaj o broju i vrednosti proizvedenih i uvezenih uređaja od kraja maja do kraja decembra kako bi im odredili naknadu. Takođe, OFA traži da im se od sada dostavljaju izveštaji svaka tri meseca.

Jelena Jovanović, sekretar Udruženja za informatiku Privredne komore Srbije, kaže da su skeneri i štampači bili na listi uređaja za koje je trebalo da se plaća taksa za autorska prava, ali nije postojalo udruženje koje ih naplaćuje.

- Moramo da organizujemo sastanak, da vidimo koliki su to troškovi za distributere, naplata je krenula od maja - ističe ona i dodaje da su osnovana i udruženja reprografskih prava, kao i glumaca i producenata, koja čekaju dozvolu za naplatu.

Kablovski operateri od maja 2015. godine plaćaju taksu OFA.

- Nemamo zamerku na visinu naknade, ali ne odgovara nam što mi ne možemo da utičemo na to koje će se autorsko delo emitovati, o tome odlučuju televizije, mi samo emitujemo njihove sadržaje - dodaje Andrija Bednarik, predsednik UO Poslovnog udruženja kablovskih operatera Srbije.

OBAVEZE U SKLADU SA TARIFOM

Uvoznici i proizvođači fotokopir aparata, skenera i štampača

  • 0,125 odsto vrednosti robe uvećane za carinu
  • obveznik mora da dostavlja tromesečni izveštaj o broju uvezenih aparata

Radnje za fotokopiranje

  • 125 dinara mesečno po fotokopir aparatu
  • obveznik je dužan da dostavi broj aparata

Kablovski operateri

  • 0,158 od prihoda operatera od emitovanja medijskih sadržaja
Izvor: Vebsajt Kurir, 06.03.3016.
Naslov: Redakcija