Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: ZAšTITA BAšTE OD SUNCA I ATMOSFERSKIH PADAVINA MOżE SE OSTVARITI POSTAVLJANJEM SENILA LAKE KONSTRUKCIJE. SENILO JE JEDNOBOJNO I PO PRAVILU BELE BOJE, CRNE I BEż ILI U TONOVIMA IZMEđU NJIH


Proleće je na pragu, a lepo vreme izmamilo je mnogobrojne Beograđane da omiljene napitke degustiraju "na otvorenom". Ove godine novina je da između stolova neće biti šarenog mobilijara.

Prema Odluci o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014, 25/2014 - ispr., 34/2014, 2/2015 i 29/2015), u baštama ugostiteljskih lokala moći će da budu postavljeni samo beli, bež ili crni suncobrani.

Odluku o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014, 25/2014 - ispr., 34/2014, 2/2015)kojom je predviđenouniformisanje tendi i senila, odbornici gradskog parlamenta usvojili su 21. januara 2015. godine.

"Ugostitelji su imali 12 meseci da se prilagode. Ove godine počećemo sa kontrolom ove Odluke, jer nam je cilj da grad izgleda lepo, a ne da nam šetališta liče na vašar", kažu iz gradske uprave.

Članom 27. Odluke predviđaju se i druge pojedinosti oko postavljanja suncobrana. Zaštita bašte od sunca i padavina mora biti od lake konstrukcije. Senilo mora biti rasklopivo na slobodnostojećem nosaču ili jedru.

Kod bašte zatvorenog tipa može se postaviti senilo lake montažno-demontažne konstrukcije, pokrivene lakim materijalom. Minimalna visina ivice senila u odnosu na podnu površinu iznosi najmanje 2,2 metra. Srednja visina senila u odnosu na pod bašte zatvorenog tipa mora iznositi najmanje 2,8 metara.

Ugostitelji, sasvim razumljivo nisu preterano oduševljeni ovakvom Odlukom, pošto su mnogi suncobrane koristili kao vid reklame za sponzore. Ubuduće, vlasnici restorana i kafića moraće da ih kupuju, za razliku od prethodnih decenija, kada su ih dobijali od proizvođača pića.

ODLUKA O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014, 25/2014 - ispr., 34/2014, 2/2015 i 29/2015)

Član 27

Zaštita bašte od sunca i atmosferskih padavina može se ostvariti postavljanjem senila lake konstrukcije.

Senilo se, po pravilu, postavlja na tlo kao slobodnostojeće.

Kod bašte otvorenog tipa senilo je, po pravilu, tipa suncobran, rasklopivo senilo na slobodnostojećem nosaču ili jedro.

Senilo je jednobojno i po pravilu bele boje, crne i bež ili u tonovima između njih.

Kod bašte zatvorenog tipa može se postaviti senilo lake montažno-demontažne konstrukcije, pokrivene lakim materijalom. Minimalna visina ivice senila u odnosu na podnu površinu iznosi najmanje 2,2 m.

Srednja visina senila u odnosu na pod bašte zatvorenog tipa mora iznositi najmanje 2,8 m.

Kada se senilo postavlja uz zgradu u kojoj se nalazi ugostiteljski objekat, senilo može biti konzolno pričvršćeno na fasadu zgrade, tako da se nalazi na visini od najmanje 3 m iznad trotoara. Takvo senilo postavlja se u skladu sa zakonom kojim je uređena izgradnja objekta.

Za postavljanje senila koje je prislonjeno uz fasadu zgrade, neophodna je saglasnost vlasnika, odnosno korisnika te zgrade.

Senilo iz stava 7. ovog člana, ne može se postavljati na objektima koji uživaju zaštitu u smislu zakona koji uređuje kulturna dobra, kao i kulturna dobra ili dobra pod prethodnom zaštitom.

Senilo prislonjeno ili pričvršćeno na visoki objekat visokogradnje postavlja se u skladu sa propisanim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, tako da ne ometa evakuaciju objekta, poštuje prekidno rastojanje između spratova od 1 m, i da je izrađeno od materijala koji ne prenose požar na više spratove.

Izvor: Vebsajt B92, 06.03.2016.
Naslov: Redakcija