Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDNACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA: PREDVIđENA JE MOGUćNOST DA SE ODNOSI IZMEđU LICA ISTOG POLA - U VIDU GRAđANSKE ZAJEDNICE, DOMAćEG PARTNERSTVA ILI U BILO KOM OBLIKU, REGULIšU POSEBNIM ZAKONOM TAKO šTO BI IM SE PRIZNALA ISTA PRAVA KAO I PAROVIMA IZ VANBRAčNIH ZAJEDNICA MUšKARCA I żENE


Srbija je zemlja tradicionalnih vrednosti i doskora je svaka priča o istopolnim brakovima bila tabu tema čije je i samo pominjanje stvaralo promene u političkom i javnom životu. Međutim, put ka EU Srbiji nameće i nove standarde, pa će, da bi ušla u savez sa Briselom, morati da se raziđe sa shvatanjem da je brak samo zajednica muškarca i žene, već da je moguće da je formiraju i ljudi istog pola. Drugim rečima, istopolni brakovi više neće biti samo novotarija, već stvarnost koju će i zakonom morati da definiše.

Prednacrt Građanskog zakonika upravo je odškrinuo vrata za zakonsko priznanje istopolnih brakova u Srbiji, a predviđa da odnosi partnera mogu biti regulisani i mimo braka, pa čak i kao ortakluk.

U prošlosti nije bilo tako, ali danas je stupanje u brak pre svega izjava ljubavi, smatrapotpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički. Ako smo prihvatili brak iz ljubavi, vreme je da prihvatimo i ljubav bez obzira na nacionalnost, boju kože, pol... Zašto da ne? Kome može da smeta što se dvoje ljudi voli?

Brakom se dvoje ljudi obavezuje pred društvom da neguju svoju ljubav. Tako stiču i važna prava na primer, na drugačiji poreski tretman, na to da se pitaju o uzajamnom interesu u slučaju bolesti, da nasleđuju imovinu... Zašto tu uzajamnu obavezu i posledična prava ne bi mogli da imaju istopolni parovi?

Hiljadama godina institucija braka je služila da definiše porodicu i obezbedi prenošenje materijalnog imetka roditelja, pre svega muškog, na potomstvo. Pred licem te tradicionalne svrhe, istopolni brak zaista nema smisla. No, tradicionalna svrha braka danas je prevaziđena. Vanbračno rađanje i obezbeđivanje prava za vanbračnu decu postalo je uobičajeno, a odrastanje u porodici sa oba roditelja - sve ređe. Brak kao institucija je zaista ugrožen, ali ne zbog LGBT prava, već zato što je izgubio tradicionalnu svrhu.

Najbolja zaštita za instituciju braka danas je potreba da se brakom jača stabilnost ljubavi i porodičnih veza kroz javno deklarisanje ljubavi i zaštitu prava. A ta potreba najjača je u slučaju... pogodili ste: istopolnih veza. Kod heteroseksualnih parova društvo ta prava i obaveze lakše podrazumeva. I eto nama paradoksa: istopolni brakovi danas mogu biti šansa za jačanje institucije braka, dodaje Udovički.

Na kraju, od istopolnih brakova će izgleda najviše koristi imati hoteli, fotografi, restorani, krojači, cvećari, muzičari i svi koje angažujemo da nam venčanje ostane u sećanju. Naravno, i advokati koji će nam skupo naplaćivati pisanje predbračnih ugovora i usluga kad se budemo razvodili.

Izvor: Vebsajt Blic, Slađana Vukašinović, 06.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija