Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 3 odsto


Na sednici, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike.

Inflacija je pet godina zaredom niska i stabilna – u decembru je iznosila 2,0% međugodišnje, što je njena prosečna vrednost i na nivou 2018. godine. Pritom, bazna inflacija, koja se u 2018. kretala na nivou od oko 1,0%, kao i inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, koja su nešto ispod centralne vrednosti cilja od 3,0%, potvrđuju da su inflatorni pritisci i dalje niski. Izvršni odbor i u narednom periodu očekuje stabilno kretanje inflacije u granicama cilja (3,0 ± 1,5%).

Izvršni odbor smatra da je opreznost u vođenju monetarne politike i dalje potrebna, pre svega zbog dešavanja u međunarodnom okruženju. Izgledi za globalni privredni rast su nepovoljniji, a vodeće centralne banke, Sistem federalnih rezervi SAD i Evropska centralna banka, nedavno su nagovestile mogućnost da normalizacija njihovih monetarnih politika bude sporija od očekivane. Međutim, neizvesno je u kojoj meri će normalizacija biti sporija i različita od očekivanja tržišta, što bi moglo uticati na nestabilnost globalnih tokova kapitala. Takođe, moguća eskalacija tenzija u međunarodnoj trgovini mogla bi dodatno povećati nestabilnost na međunarodnom finansijskom tržištu, a time i neizvesnost u vezi s kretanjem kapitala. Pored toga, iako je cena nafte na svetskom tržištu krajem prethodne godine smanjena, faktori i na strani ponude i na strani tražnje čine neizvesnim njeno kretanje i u narednom periodu.

Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana, zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim pokazateljima i izgledima za naredni period. Javne finansije su drugu godinu zaredom završile u suficitu, a učešće deficita tekućeg računa platnog bilansa u bruto domaćem proizvodu u 2018. zadržano je na nivou iz 2017, uprkos povećanom uvozu za potrebe investiranja, višim cenama nafte i manjoj eksternoj tražnji. Izvršni odbor procenjuje da će domaća tražnja biti glavni faktor rasta bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini. Pritom, investicije rastu usled unapređenja poslovnog ambijenta, realizacije infrastrukturnih projekata i povoljnih uslova finansiranja, čemu je doprinelo i prethodno ublažavanje monetarne politike Narodne banke Srbije, a potrošnja domaćinstava raste usled povoljnih trendova na tržištu rada.

Izvršni odbor je usvojio februarski Izveštaj o inflaciji, koji će javnosti biti predstavljen 13. februara. Tom prilikom biće detaljno obrazložene odluke monetarne politike i makroekonomska kretanja koja ih opredeljuju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 7. marta 2019. godine.

Izvor: Vebsajt NBS, 07.02.2019.
Naslov: Redakcija