Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Smanjenje naknada za rad javnih izvršitelja, proširenje nadzora nad njihovim radom, uvođenje "e aukcija" za prodaju nepokretnosti u izvršnom postupku


Predstojećim izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje - dalje: ZIO) biće smanjene naknade za rad javnih izvršitelja, pojačaće se nadzor nad njihovim radom, i biće uvedena "e aukcija" za prodaju nepokretnosti u izvršnom postupku, najavila je ministarka pravde, Nela Kuburović.

"Neće biti širenja ili ograničavanja nadležnosti javnih izvršitelja već se širi nadzor nad njihovim radom. Jedna od velikih izmena ZIO ticaće se naknade za rad javnih izvršitelja, jer smo utvrdili da postoje brojne aktivnosti koje mogu biti znatno niže tarifirane", ukazala je Kuburović.

Ona je podsetila da se tokom prethodne godine radilo na razvoju Pravosudnog informativnog sistema kojim je omogućeno, sudovima, tužilaštvima, izvršiteljima i beležnicima da imaju elektronski pristup podacima, tako da ne moraju više pisanim putem da komuniciraju sa drugim organima.

"Za nešto što sada možete da obavite za jedan minut, ne postoji razlog da se takva usluga naplaćuje, tako da će naknade (javnim izvršiteljima) i te kako biti smanjene i svakako će se pojačati nadzor nad njihovim radom", navela je ministarka pravde.

Ona je ukazala da će jedna od najvećih izmena ZIO biti uvođenje "e aukcije", kojom će se, kako kaže, isključiti mogućnost zloupotrebe kod prodaje nepokretnosti.

Prema njenim rečima, Ministarstvu pravde najveći broj pritužbi dolazi upravo na sprovođenje prodaje nepokretnosti.

"Nekad nemate opipljive dokaze da je tu bilo zloupotrebe, ali da bi otklonili svaki vid i mogućnost zloupotrebe, imali transparentan proces i omogućili svima koji žele da učestvuju u tom postupku, zalažemo se za uvođenje e aukcije, a to će na neki način da ograniči izvršitelje", navela je Kuburović.

Radna grupa za izmenu ZIO formirana je prošle godine i njen rad je u toku.

Izvor: Vebsajt Kurir, 06.02.2019.
Naslov: Redakcija