Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ODREĐIVANJU KOMPETENCIJA ZA RAD DRŽAVNIH SLUŽBENIKA: Od službenika će se zahtevati ljubaznost, otvorenost i strpljivost, kako prema kolegama i šefovima, tako i prema strankama


Vlada Republike Srbije donela je novi propis kojim vrednuje rad i ponašanje državnih službenika. Naime, 20 hiljada njih, dobilo je obrasce sa osnovnim pravilima ponašanja prema strankama, saradnicima i šefovima, a sve to je predviđeno novom Uredbom o određivanju kompetencija za rad državnih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019) koja od 2. februara 2019. godine stupila na snagu.

Od službenika će se zahtevati ljubaznost, otvorenost i strpljivost, kako prema kolegama i šefovima, tako i prema strankama. Tako će se vrednovati njihov rad i kompetencija, na osnovu koje će službenici moći da napreduju, ali i nazaduju, ukoliko ne ispunjavaju zadate propise.

Vrednovanje rada i poštovanje obrasca, radiće neposredni rukovodilac odeljenja u saradnji sa jedinicom koja se bavi kadrovima u nadležnom organu.

"Za nas je neprihvatljivo situacija koju smo imali do sada da čak 90 odsto uposlenih ima izuzetno visoke ocene. Ovoga puta mi želimo da rukovodilac uputi svakog zaposlenog šta su njegovi ciljevi i obaveze i da na kraju tok procesa bude u prilici da tačno i taksativno navede šta je taj zaposleni uradio dobro što ga kandiduje za visoku ocenu odnosno šta nije uradio što može da ga kandiduje za ocenu koja nije zadovoljavajuća", kaže Zoran Kasalović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Sa druge strane, rukovodilac treba da poštuje različitosti, da uspešno pregovara, da službenicima daje podršku i podstiče ih na bolji rad.

Izvor: Vebsajt RTV, 04.02.2019.
Naslov: Redakcija