Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA: MUP predlaže da planiranje izvršenja ubistva postane krivično delo


Ministarstvo unutrašnjih poslova predložiće da planiranje izvršenja ubistva postane deo Krivičnog zakonika, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova je analiziralo i ono što su bili delovi rada policije i ono što smo radili zajedno sa tužilaštvima, kao i ono što je deo dosadašnje zakonske regulative. Takođe, analizirali smo i efekat rada policije u praksi i uzeli u obzir sve što se dešavalo u Srbiji", kaže Stefanović.

Izmenama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) i Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) koje će se naći na listi predloga MUP-a cilj je da se osigura da i postupanje policije bude efikasnije, kaže ministar.

"Jedna od mera koje ćemo predložiti, a ukoliko ta imena Krivičnog zakonika bude prihvaćena, jeste da će MUP moći mnogo efikasnije da procesuira pripremu izvršenja teškog krivičnog dela, poput ubistva. Do sada smo imali slučaj da, ukoliko se neko uhvati u pripremnim fazama izvršena krivičnog dela ubistvo, nije mogao da bude procesuiran za to delo, već da bude procesuiran za krivično delo nelegalno posedovanje oružja ili neko drugo delo", rekao je Stefanović.

On navodi da do sada nije prepoznavao mogućnost da osoba bude sankcionisana za pripremu tako teškog krivičnog dela.

Prema njegovim rečima, ukoliko se ovaj predlog prihvati, uz pribavljanje dokaza da se zaista radi o pripremi izvršenja teškog krivičnog dela, osobe uhvaćene na tom delu će biti najstrože sankcionisane.

Uvođenje instituta "tri udarca" Stefanović je pokrenuo u novembru pošle godine, a kako je rekao, siguran je da će ovaj zakon naći svoje mesto u izmenjenom Krivičnom zakoniku.

"Mislimo da je veoma važno da će se samo pooštravanjem kazni već i promenom politike odmeravanja kazni, uvesti ova vrsta instituta koja će omogućiti da se i oni koji su počinioci najtežih krivičnih dela, a pogotovu koji su povratnici u tim delima, mnogo oštrije kažnjavati nego do sada", rekao je Stefanović.

Prema rečima ministra, "ne smemo da rizikujemo da neko ko je ubica dece izađe ponovo na slobodu i dobije mogućnost da ponovo ubije neko dete. Ne postoji opravdanje za to".

On navodi da, ne računajući nekoliko država bivše Jugoslavije, samo tri evropske zemlje nemaju kaznu doživotnog zatvora.

"Čuo sam i dosta pohvala kada je u pitanju doživotni zatvor za ubice dece i mislim da građani Srbije i veliki deo stručne javnosti, koji možda nije toliko saglasan kao ljudi koji se pojavljuju u medijima, to podržava. U svim ostalim državama Evrope postoji ova vrsta sankcija i to pokazuje šta Evropa misli o ovom pitanju", rekao je Stefanović.

On se osvrnuo i na ubistva dece koja su se u poslednjih 20 godina dogodila u Srbiji, ukazujući da je to nešto o čemu je teško pričati, a kamoli procesuirati.

"I zato država mora da pokaže svu oštrinu upravo u slučaju tih ljudi. Na onima koji su izvrši najtežih krivičnih dela ubistava, pogotovo kada se to odnosi na decu", rekao je Stefanović.

Izvor: Vebsajt RTV, 05.02.2019.
Naslov: Redakcija