Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Utvrđen Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim se uređuje sistem zdravstvene zaštite, njegova organizacija, društvena briga za zdravlje stanovništva, opšti interes i nadzor nad sprovođenjem ovog propisa.

Od 2005. godine, kada je usvojen važeći Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon), došlo je do značajnih promena u društveno-ekonomskim odnosima i novina u sistemu zdravstvene zaštite, što je uslovilo potrebu da se ova oblast reformiše.

Usvojeni su predlozi zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) i o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima ove međunarodne organizacije.

Punopravnim članstvom u ovoj organizaciji, značajno će se popraviti uslovi za bavljenje naučnim radom u visokoškolskim i naučno-istraživačkim ustanovama u Srbiji, kao i omogućiti uključivanje u evropski i svetski istraživački prostor.

Potpisivanjem Protokola, Srbiji će biti dodeljene privilegije i imuniteti neophodni za obavljanje naučne delatnosti.

Doneta je Uredba o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kojom je predviđeno da se 30 odsto predviđenih sredstava raspoređuje jednako svim registrovanim nacionalnim savetima, a preostalih 70 odsto srazmerno broju pripadnika određene nacionalne manjine, koju nacionalni savet predstavlja prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva.

Vlada je usvojila Uredbu o utvrđivanju Programa podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2019. godinu.

S obzirom na to da joj je prioritet poboljšanje demografske slike zemlje, Vlada je za sprovođenje ovog programa obezbedila 650.000.000 dinara.

Vlada Srbije donela je Odluku o osnivanju Privrednog društva "5. evropske Univerzitetske igre Beograd 2020", povodom održavanja evropskih univerzitetskih igara u Beogradu u julu 2020. godine, gde će studenti-sportisti imati priliku da se nadmeću u 25 sportova i sportskih disciplina.

Osnivač ovog privrednog društva je Republika Srbija, čije će sedište biti u Beogradu.

Izvor: Vebsajt Vlade, 07.02.2019.
Naslov: Redakcija