Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE NASTALE UJEDOM PSA LUTALICE: U poslednje tri godine gradovi i opštine su na ime odšteta isplatili više od milijardu dinara. Formirana je radna grupa koja treba da dođe do celovitog sistemskog rešenja za postupanje nadležnih organa u procesuiranju odštetnih zahteva, zbrinjavanje pasa lutalica, ali i kako bi oni koji zloupotrebljavaju zakonski okvir bili adekvatno sankcionisani


U poslednje tri godine gradovi i opštine su na ime odšteta za ujede pasa lutalica, prema procenama NALED-a, isplatili više od milijardu dinara što je veliko opterećenje za lokalne budžete, a poseban problem predstavljaju zloupotrebe u vidu lažnih prijava, saopšteno je na okruglom stolu "Odštetni zahtevi – efekti na budžet i sprečavanje zloupotreba", koji su u Palati Srbija organizovali Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i NALED, inicijatori rešavanja ovog problema.

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak, istakao je da je 2016. godine formirana radna grupa koja bi uskoro trebalo da dođe do celovitog sistemskog rešenja za postupanje nadležnih organa u procesuiranju odštetnih zahteva, zbrinjavanje pasa lutalica, ali i kako bi oni koji zloupotrebljavaju zakonski okvir bili adekvatno sankcionisani.

Kako je rečeno na skupu, praksa gradova i opština pokazala je da iza lažnih odštetnih zahteva često stoje organizovane grupe u kojima se pojavljuju ne samo iste "žrtve" već i isti advokati. Takođe, problem postoji i u sudskoj praksi jer se presude neretko donose samo na osnovu iskaza žrtve, kao i u postupanju lekara jer potvrđuju ujede iako nisu uvek kompetentni za taj posao (lekari domova zdravlja) ili nisu obavili sve potrebne provere.

- Značajan pomak donelo bi formiranje registra odštetnih zahteva za celu Srbiju kako bi se na jednostavan način otkrilo ko se neuobičajeno često pojavljuje kao žrtva pasa lutalica. Potrebna je i obuka pravobranilaca, kreiranje smernica komisijama koje u opštinama odlučuju o zahtevima za odštetu kako da postupaju, kao i ujednačenje sudske i medicinske prakse – rekao je stručni saradnik NALED-a, Simo Vuković.

Gradski menadžer Beograda, Goran Vesić, ocenio je da bi trebalo pooštriti kaznenu politiku prema vlasnicima koji ljubimce puštaju na ulicu jer je to jedan uzroka problema, posebno imajući u vidu podatak da oni čine 80 odsto populacije napuštenih pasa.

Tokom 2016. godine samo Beograd i Novi Sad isplatili su gotovo 40 miliona dinara odšteta za ujede. U glavnom gradu u proseku bude podneto oko 1.000 prijava godišnje koji se reše vansudski (sa prosečnom odštetom od oko 20.000 dinara), a na sudu završi više od 300. Dok se u Beogradu broj parnica blago smanjuje, u Novom Sadu raste - od 350 u 2013. godini. do 2.004 u 2016. godini.

Kako su troškovi sudskih postupaka veliki i mogu da budu i veći od odštete, u opštini Kanjiža našli su rešenje. Na okruglom stolu predstavljen je model prema kojem je opštinska uprava zaključila ugovor s osiguravajućom kućom kojoj plaća premiju, a osiguranje potom proverava opravdanost zahteva što je značajno smanjilo rashode lokalnog budžeta, koji sada mogu da budu uloženi u adekvatno zbrinjavanje lutalica i druge potrebe.

Izvor: Vebsajt Blic, 06.02.2017.
Naslov: Redakcija