Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA: U skladu sa Odlukom grada Novog Sada zabranjeno je hranjenje napuštenih i izgubljenih domaćih životinja na javnim površinama u zajedničkim prostorijama i dvorištima stambenih kvartova. U suprotnom fizičko lice kao vlasnik, odnosno držalac domaće životinje kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 8.000 dinara


Prema Odluci o držanju domaćih životinja ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - ispr., 1/2012, 65/2013 - dr. odluka, 13/2014, 11/2015, 33/2015 - autentično tumačenje i 63/2015) grada Novog Sada zabranjeno je hranjenje napuštenih i izgubljenih domaćih životinja na javnim površinama u zajedničkim prostorijama i dvorištima stambenih kvartova.

Ukoliko u Novom Sadu pokušate da nahranite napuštene životinje, možete dobiti opomenu, a zatim i novčanu kaznu od 8.000 dinara, jer takvo ponašanje nije u sladu sa Odlukom.

Novosađani i pojedini vlasnici pasa i mačaka su saglasni sa tim da je Odluka prestroga.

Devet novosadskih organizacija je pre dve nedelje pokrenulo inicijativu za izmenu te gradske Odluke, kao i zahtev za dozvolu postavljanja kućica, kako za pse i mačke, tako i za ptice.

Oni smatraju da je potrebno usaglasiti Zakon o dobrobiti životinja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) i gradsku Odluku, jer se one razilaze.

U saopštenju komunalne policije kažu da su u protekloj godini primili 17 prijava za lica koja su hranila napuštene pse na javnoj površini, ali da su oni samo opomenuti.

ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - ispr., 1/2012, 65/2013 - dr. odluka, 13/2014, 11/2015, 33/2015 - autentično tumačenje i 63/2015)

VI MERE ZABRANE

Iz Člana 49*

Zabranjeno je:

6. hranjenje napuštenih i izgubljenih domaćih životinja na površini javne namene, u zajedničkim prostorijama i dvorištima objekata višeporodičnog stanovanja,

Iz Člana 56

Fizičko lice kao vlasnik, odnosno držalac domaće životinje kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 dinara, ako:

8. postupa sa domaćim životinjama suprotno članu 49. ove odluke.

Izvor: Vebsajt RTV, Nada Zelić, 06.02.2017.
Naslov: Redakcija