Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPORTU: REGULISANA JE UPOTREBA LIčNIH PODATAKA SPORTISTA, ZDRAVSTVENA ZAšTITA ZA DECU OD šEST DO 14 GODINA BIćE BESPLATNA I OBUHVAćENA OSIGURANJEM, A čLANARINA ZA MALOLETNE SPORTISTE NE MOżE DA PREđE 10 ODSTO OD PROSEčNE ZARADE. UGOVORI IZMEđU SPORTISTA I KLUBOVA MORAJU DA BUDU OVERENI, A U SLUčAJU MALOLETNIH SPORTISTA I ODOBRENI OD STRANE OBA RODITELJA


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je, 4. februara 2016. godine, Zakon o sportu, koji, pored ostalog, propisuje da članarine za maloletne sportiste ne mogu biti veće od 10 odsto prosečne plate u državi.

Očekivanja su da usvojeni Zakon omogući da sport ne bude privilegija pojedinaca i bogatih, već da bude dostupan svim građanima i da svi građani imaju apsolutno pravo na to.

Zdravstvena zaštita dece od šest do 14 godina biće obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem i biće besplatna kada se sprovodi u zdravstvenim ustanovama i zavodima.

Ubuduće će ugovori između sportista i klubova morati da budu overeni, a u slučaju maloletnih sportista i odobreni od strane oba roditelja.

Neophodno je da ugovor sadrži prava i obaveze, kako jednog, tako i drugog činioca i da je vremenski ograničen na maksimum dve godine, a da može da se obnavlja i da je jasno stavljena svota novca za koju taj zastupnik zastupa sportistu.

Sportske organizacije biće dužne da osiguraju sportiste od nesrećenog slučaja za vreme obavljanjna sportske aktivnosti, a osigurana suma ne može biti niža od 10.000 evra za slučaj smrti sportiste, sporstskog stručnjaka, 20.000 evra u slučaju trajnog gubitka opšte radne sposobnosti ili 5.000 evra u slučaju privremene sprečenosti.

Zakonom je prvi put regulisana upotreba ličnih podataka sportista, uvodi se jedinstven vizuelni identitet reprezentacija, veća odgovornost članova rukovodećih organa, ali i nove obaveze, u smislu prijave sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne.

Zadržava se programsko finansiranje sporta u Srbiji, jedinice lokalne samouprave moraće da donesu pravilnik o finansiranju, a sredstva neće moći da se dele bez transparentnih i jasnih pravila.

Uvodi se ograničenje da nijedna organizacija u sportu ne može da dobije više od 20 odsto budžeta opredeljenog za sport.

U Zakonu se kaže i da će se privatizacija imovine i kapitala u društvenoj, odnosno javnoj svojini u organizacijama u oblasti sporta urediti posebnim zakonom.

Izvor: Vebsajt Blic, 04.02.2016.
Naslov: Redakcija