Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O MEĐUNARODNIM MERAMA OGRANIČAVANJA: MEđUNARODNE MERE OGRANIčAVANJA MOGU BITI POTPUN ILI DELIMIčAN PREKID DIPLOMATSKIH ODNOSA, EKONOMSKIH ILI FINANSIJSKIH ODNOSA, PREKID SAOBRAćAJA, ZABRANA TRGOVINE NAORUżANJEM, ZABRANA ULASKA NA TERITORIJU SRBIJE ILI PROLASKA, PRIVREMENO OGRANIčENJE RASPOLAGANJA IMOVINOM NA TERITORIJI SRBIJE, RASPOLAGANJA SREDSTVIMA


Srbija će ubuduće primenjivati međunarodne mere ograničavanja na osnovu pravnih akata SB UN, OEBS-a, drugih međunarodnih organizacija čiji je član, ali i na osnovu pravnih akata drugih međunarodnih organizacija kada je to u njenom interesu, predviđa Zakon o međunarodnim merama ograničavanja, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 4. februara 2016. godine.

Međunarodne mere ograničavanja mogu biti potpun ili delimičan prekid diplomatskih odnosa, ekonomskih ili finansijskih odnosa, prekid saobraćaja, zabrana trgovine naoružanjem, zabrana ulaska na teritoriju Srbije ili prolaska, privremeno ograničenje raspolaganja imovinom na teritoriji Srbije, raspolaganja sredstvima...

Odluku o primeni uvedenih međunarodnih mera donosi Vlada Republike Srbije, na predlog ministra za spoljne poslove.

Međunarodne mere ograničavanja se primenjuju prema državama, međunarodnim organizacijama, državaljaninu Srbije koje se nalazi na listi lica kojima je uvedena ta mera, prema onima koji nisu naši državljani, ali borave na teritoriji Srbije i koje se nalazi na toj listi, pravnom licu osnovanom u skladu sa propisima Srbije koje se nalazi na toj listi, stranom pravnom licu ako poseduje imovinu i sredstva na teritoriji Srbije, a nalazi se takođe na toj listi.

Ako pravno lice ne obezbedi primenu međunarodnih mera ograničavanja i o preduzetim aktivnostima obavesti Ministartsvo kazniće se sa od 100.000 do milion dinara, a fizičko lice od 20.00 do 100.000 dinara, dok će se kazne za preduzetnike koji to ne urade kretati od 50.000 do 300.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Blic, 04.02.2016.
Naslov: Redakcija