Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: RAZREšEN MINISTAR ODBRANE


Ministar odbrane, Bratislav Gašić, jednoglasno je smenjen sa te funkcije nakon rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Za njegovo razrešenje glasalo je svih 195 prisutnih poslanika, vladajuće većine i opozicije.

Mandat ministru, kako je predviđeno članom 21 Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014 - dalje: Zakon), prestaje razrešenjem ili ostavkom, izglasavanjem nepoverenja ili sa svakim prestankom mandata Vlade.

Prema članu 25 Zakona, predsednik Vlade Republike Srbije je dužan da predloži Narodnoj skupštini Republike Srbije izbor novog ministra u roku od 15 dana od prestanka mandata prethodnog ministra. Novi ministar se bira većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.

Izvor: Vebsajt Blic, 05.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija