Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: NA SASTANKU SOCIJALNO EKONOMSKOG SAVETA DOGOVORENO JE DA SE REGRES I TOPLI OBROK ISKAZUJU POSEBNO, A NE U KOEFICIJENTU, U SKLADU SA MOGUćNOSTIMA BUDżETA U BUDUćNOSTI


Na sastanku Socijalno ekonomskog saveta, kome je prisustvovao i premijer Vlade Republike Srbije, postignut je dogovor o do sada spornim članovima u Nacrtu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, a očekuje se da će Predlog zakona do kraja nedelje biti pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički, ukazala je na to da je postignut dogovor o tome kako će se u narednom periodu urediti odnos zarada u javnom sektoru, koji pokriva više od 500.000 zaposlenih u državnoj upravi, javnim službama i drugim organima, ali bez javnih preduzeća.

Ona je navela da su otklonjene dileme u formulacijama četiri člana Nacrta zakona. "Dva člana su menjana samo u nijansama, više je reč o formulacijama, dok se suština se nije menjala".

Kada je reč o regresu i toplom obroku, dogovoreno je da se oni iskazuju posebno, a ne u koeficijentu, u skladu sa mogućnostima budžeta u budućnosti.

"Lokalne samouprave će i ubuduće morati da dogovaraju svoje budžete i da uređuju osnovice za plate, i tako se otklanja neustavnost sadašnje situacije gde su koeficijenti drugačije određeni", rekla je Udovički.

Predsednik Sindikata javne uprave Njegoš Potežica rekao je da su najvažnija pitanja usaglašena u interesu predlagača i u interesu sindikata, te da su se članovi SES-a dogovorili i o načinu definisanja spornog člana 37. Nacrta zakona.

Time je, objasnio je, dogovoreno da se umesto formulacije "raspoloživih sredstava" uvede formulacija "planiranih sredstava" u vezi sa različitim materijalnim davanjima.

Potežica je rekao da su članovi SES-a razgovarali i o osnovicama za isplatu zarade, odnosno kako da se postigne da svi zaposleni u javnom sektoru za isti rad imaju jednaku platu.

"Najvažnije je da smo formulisali i obavezu isplate toplog obroka i regresa, jer godinama to pravo ne ostvarujemo", rekao je Potežica ističući da to praktično znači da je o ključnim pitanjima postignuta saglasnost i da se nada da, ako sve dogovoreno bude i uneto u Nacrt zakona, u praksi neće biti većih problema kada je u pitanju sprovođene tog zakona.

Sindikati su, inače, tražili da se ispoštuju svi njihovi zahtevi, pre svega oni koji se odnose na rešenja za topli obrok i regres, kao i u vezi osnovice za rad u jedinicama lokalne samouprave.

Takođe su rekli da neće prihvatiti dalje umanjivanje prava zaposlenih, da će se zalagati da se za isti rad obezbedi i ista zarada, kao i da neće pristati na manja prava od onih koja su garantovana Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Ministarka, Kori Udovički, izjavila je da će racionalizacija u javnom sektoru, koja je trebalo da dovede do toga da već do kraja januara za državu radi 14.000 ljudi manje, kasniti.

Ona je navela da je rok od 60 dana u startu bio tesan. Upitana kada će 9.000 ljudi ostati bez posla, budući da je plan bio da od ukupno 14.000 ljudi, 5.000 ode prirodnim odlivom, ona je rekla da je neophodno uskladiti izveštaje i sistematizacije, kao i da već ima izveštaja koji su na mišljenju.

Udovički je istakla da se odluke donose u lokalnim samoupravama u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015).

Izvor: Vebsajt Blic, 06.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija