Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DOSTUPNA JEDINSTVENA BAZA LOKALNIH PORESKIH ADMINISTRACIJA: Poreski obveznici mogu pristupiti bazi elektronskim kvalifikovanim sertifikatom ili korisničkim imenom i lozinkom


Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 1. januara 2019. godine su dostupni na klik građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije.

Novi Jedinstveni informacioni sistem, koji je smešten u Državni data centar, centralizacijom podataka građanima i privredi omogućava da na portalu Jedinstvenog informacionog sistema LPA vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Republike Srbije, kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu. Pogodnost elektronskog podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu će naročito značiti pravnim licima koji moraju svake godine da ponavljaju ovaj postupak. Od februara na portalu će biti dostupna i usluga elektronskog plaćanja poreza.

Poreski obveznik (fizičko ili pravno lice) na Jedinstvenom informacionom sistemu lokalne poreske administracije ima sledeće opcije:

- Pregled i podnošenje poreskih prijava (PPI1 i PPI2)

- Upit stanja – Pregled stanja na računima obveznika

Poreskim obveznicima ponuđena su dva načina autentifikacije (prijave) na Jedinstvenom informacionom sistemu lokalne poreske administracije:

- Elektronskim kvalifikovanim sertifikatom

- Korisničkim imenom i lozinkom.

Ukoliko se poreski obveznik autenifikovao kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ima pristup svim gore pomenutim opcijama. Može da pregleda i podnosi poreske prijave, da ih elektronski potpiše i ima uvid u upit stanja.

Poreski obveznik autentifikovan samo korisničkim imenom i lozinkom ima pristup samo i jedino uvidu u Upit stanja, bez mogućnosti podnošenja poreske prijave elektronskim putem preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije.

Preuzmite:

Uputstvo za korisnike

Izvor: Vebsajt eUprava, 31.12.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija