Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Poreske obaveze advokata i za 2018. godinu ostaju iste kao i za 2014. godinu


Advokatska komora Beograda obaveštava advokate da su okončani pregovori sa Ministarstvom finansija na osnovu kojih će poreske obaveze advokata i za 2018.godinu ostati iste kao i 2014. godine. Podsećaju da je u novembru 2017. godine doneta izmena Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017 i 86/2018), na osnovu koje su poreske obaveze advokata za 2015, 2016 i 2017. godinu ostale iste kao i za 2014. godinu.

Advokatska komora Beograda obaveštava da je u pregovorima sa Ministarstvom pravde definisan konačan Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je neizmenjen usvojen u Narodnoj skupštini. Time je prekinuto desetogodišnje odlaganje uspostavljanja sistema besplatne pravne pomoći koju građanima pruža advokatura, zbog čega su štetu trpeli pre svega građani, ali i advokati koji su bili uskraćeni za potencijalne prihode koje su mogli ostvarivati po ovom osnovu.

Advokatska komora Beograda obaveštava da je u završnoj fazi uvođenje sistema za postavljanja branilaca po službenoj dužnosti koji se zasniva na striktnom poštovanju redosleda advokata na listi i obavezi sudova, tužilaštava i policije da kod svakog postavljenja pozivaju isti broj kol centra advokatske komore. Sistem je zasnovan na programskoj aplikaciji koja otklanja uzrok korupcije, neposrednu veza organa postupka i advokata koji se postavlja. Očekujemo da će kol centar otpočeti sa radom odmah posle Božićnih praznika, jer je konačno izabran najpovoljniji kol operater.

Advokatska komora Beograda obaveštava da je organizovala Prvo advokatsko savetovanje čiji je cilj bio da advokatura okupi stručnu javnost i nametne diskusiju o pitanjima koja su od značaja za profesiju. Na skupu koji je održan na Zlatiboru su pored advokata Beograda učestvovali i advokati iz drugih advokatskih komora iz Srbiji i regiona, Ministarstvo pravde, sudovi, tužilaštva, profesori pravnih fakulteta i predstavnici strukovnih udruženja. Diskusije je iniciralo pet panelista iz različitih profesija uz aktivno učešće svih 350 učesnika – u sali koja je tokom tri dana savetovanja bila u potpunosti ispunjena.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 31.12.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija