Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZA PROMENU USTAVA RS: Pojedine izmene ne garantuju nezavisnost pravosuđa


Za Srbiju će 2019. biti godina koju će obeležiti promena Ustava, a vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević izjavio je da nije zadovoljan poslednjom verzijom amandmana za promenu najvišeg pravnog akta koju je Ministarstvo pravde predstavilo javnosti, jer pojedina rešenja "ne garantuju ni N" od nezavisnosti pravosuđa.

Milojević je podsetio da poslednja predstavljena verzija nije i konačna, jer pravi i konačni predlog daje nadležni skupštinski odbor i o njemu će se u prvoj polovini godine voditi rasprava u plenumu.

"Primedbe ostaju, pre svega, definicija u kojoj se kaže da su sudovi državni organi. Kada se kaže da je neko državni organ, onda se smatra da je deo izvršne vlasti. A ako smo deo izvršne vlasti, onda nema ni 'N' od nezavisnosti sudstva", ocenio je Milojević.

On je naročito kritikovao rešenje da Visoki savet sudstva ima paran broj članova, to jest 10, od kojih je pet istaknutih pravnika i pet sudija.

Prema njegovim rečima, pojam istaknuti pravnik je ostao nedefinisan, jer se "zna samo da ih bira parlament, ali nije precizirano ko može da konkuriše i ko ih predlaže".

Ukazao je da se predviđa mogućnost da VSS bude raspušten ukoliko ne dođe do donošenja odluke, što može da dovede do blokade pravosuđa.

"Ja razumem da hoćemo da budemo efikasni, međutim, to je veoma ozbiljna situacija. Posebno jer izbor članova za VSS iz redova sudija traje negde oko pola godine, to znači da bi pola godine bio blokiran rad pravosuđa. Ne u smislu da se ne bi sudilo, ali recimo sudija koji ispuni uslove za penziju ne može da dobije odluku da mu je prestala sudijska funkcija koju donosi VSS", rekao je Milojević.

On je naveo da će "parlament uvek naći pet istaknutih pravnika", ali da je pitanje da li će sudije hteti da konkurišu za mesta u VSS u takvim uslovima.

"Neki pominju da to treba da bude dobro rešenje, da sudije treba da budu hrabre, da budu Spartanci, da pojedu ovih drugih pet istaknutih članova. Sudija uopšte ne treba da bude Spartanac, sudija primenjuje zakon i Ustav. Nema potrebe da se na VSS iskazuje hrabrost ko je jači, već da se donose odluke u skladu sa zakonom i Ustavom", poručio je Milojević.

On je ukazao i da u tekstu ustavnih amandmana ne postoji definicija da VSS obezbeđuje nezavisnost pravosuđa.

"Kaže se samo da VSS garantuje i mi možemo da kažemo da je ovaj zahtev deklarativan, ali neka stoji zašto da ne - garantuje i obezbeđuje", poručio je Milojević.

Srbija je krajem 2018. godine zvanično otpočela proces za promenu najvišeg pravnog akta, kada je u parlamentu Vlada uputila Predlog za promenu Ustava.

Prethodno, tokom godine, Ministarstvo pravde predstavilo je četiri verzije ustavnih amandmana, koje je kritikovala struka i stručna javnost.

Izvor: Vebsajt N1, 02.01.2019.
Naslov: Redakcija