Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 23: Revizija Akcionog plana do jeseni 2018. godine


Srbija će izvršiti reviziju Akcionog plana za Poglavlje 23 posle čega će biti određeni i novi rokovi za ispunjavanje obaveza u vezi sa tim poglavljem, a ceo "posao" bi trebalo da bude završen do jeseni, rekao je šef Pregovaračkog tima za Poglavlje 23, Čedomir Backović.

"Nameravamo da odmah posle praznika počnemo sa analizom na osnovu koje ćemo izvršiti reviziju Akcionog plana i u pogledu rokova, a rokovi dolaze tek kada ustanovimo šta bi možda trebalo promeniti, a onda da vidimo koji su to rokovi u kojima se to može proizvesti. Računamo da će ceo taj posao biti gotov negde do jeseni", rekao je Backović.

On je najavio da će do sredine januara biti objavljen prvi radni tekst izmene Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) u oblasti pravosuđa na kojem se, kako kaže, trenutno radi sa ekspertima Venecijanske komisije.

"Nakon kruga diskusija sa civilnom društvom obratili smo pažnju ne samo na ono što je rečeno, nego i na ono što nije rečeno, ne samo na one koji su učestvovali, nego i one koji nisu učestvovali diskusiji jer sve to ima svoju težinu", ocenio je šef Pregovaračkog tima.

Na pitanje kakvi su planovi u oblasti borbe protiv korupcije koja se ističe kao jedna od najprobelmatičnijih, Backović je rekao da je pitanje meseca kada će biti donete najnovije izmene Zakona o Agenciji za borbu korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US).

"U pogledu organizovanog kriminala imali smo značajne zakonske izmene i dopune koje bi trebalo da zažive u martu i podrazumevaju da se u Tužilaštvima formiraju multidisciplinarni timovi u kojima neće sedeti samo tužioci nego i finansijski stručnjaci i drugih oblasti koji će moći da pariraju ljudima kojima se bave kriminalom", ukazao je Backović.

Izvor: Vebsajt RTV, 04.01.2018.
Naslov: Redakcija