Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVODUĐA: Tokom 2018. godine rešavanje pitanja zakonodavnog okvira, koji će garantovati nezavisnost sudstva, a s tim uvezi je predviđena i izmena Ustava RS


2018. godine će biti "godina D" za pravosuđe, jer će u njoj biti rešeno pitanje zakonodavnog okvira koji bi trebalo da garantuje nezavisnost sudstva, a s tim uvezi je predviđena i izmena Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav), izjavio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević.

On ističe da pregovaračko Poglavlje 23 sa EU svi vezuju za sudstvo, ali smatra da je ono najmanje sporno.

VKS je doneo jedinstveni program rešavanja starih predmeta i, u saradnji sa apelacionim sudovima, sporazum oko ujednačavanja sudske prakse. Na kraju 2012. godine bilo je skoro četiri miliona starih predmeta, sada ih je malo više od dva miliona. Poglavlje 23 više se odnosi na stvaranje zakonodavnog okvira kao garancije nezavisnosti sudstva. -

Radna grupa za izmene Ustava u vezi sa pravosuđem je odavno završila radnu verziju izmena, a Akcioni plan za Poglavlje 23 predvideo je isključenje Narodne skupštine iz izbora sudija i predsednika sudova, i isključenje predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti iz članstva u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca. Međutim, tokom javne rasprave nema nikakvog radnog teksta, već svako priča kako najviši pravni akt treba da izgleda. Disonantni tonovi prelaze u vređanje, pa je VSS pozvao učesnike da diskutuju u duhu tolerancije. Narodna skupština mora da se isključi iz izbora sudija, ali ni VSS ne sme da ostane sa velikim ovlašćenjima, a bez kontrole. Treba voditi računa i da, ako Pravosudna akademija postane ustavna kategorija, ne ispadne da onaj ko odlučuje o prijemu na nju odlučuje posredno o sudijama.

Na pitanje o anketi Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika po kojoj sudije manje veruju pravosuđu nego građani, Milojević kaže da je zabrinjavajuće to da "sami u sebe nemamo poverenja".

- Moguće je da su rezultati loši jer se sudije plaše izmena Ustava. Reizbor ili izbor sudija 2009. godine pozivao se na ustavne izmene iz 2006. Više od 1.000 nosilaca pravosudnih funkcija ostalo je bez posla. Sudije se boje da se to ne ponovi. -

Povodom primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), Milojević kaže da su se sudije dobro snašle, ali da je priliv predmeta ogroman.

- Samo u Višem sudu u Beogradu imamo 1.000 predmeta po sudiji, iako je VKS u tri navrata delegirao njihove predmete drugim sudovima. Pre primene novog Zakona, u saradnji sa Pravosudnom akademijom organizovali smo obuku. Da smo se dobro pripremili pokazuju brojke: za pet meseci prijavljeno je 20.000 lica zbog porodičnog nasilja, a sudovi su odlučivali o oko 7.000 mera. -

Na konstataciju da je broj starih predmeta smanjen, ali da su građani i dalje nezadovoljni, on navodi:

- Broj starih predmeta je u odnosu na ukupan broj predmeta u Srbiji procentualno mali. Nema ni 50.000 predmeta starijih od dve godine, ali i to je dug period da građanin dođe do svog prava. U pitanju je balast koju vučemo godinama. U parničnoj materiji sada imamo 1.478 predmeta starijih od 10 godina, a u krivičnoj samo 134 u osnovnim sudovima. Što više rešimo predmeta, percepcija rada pravosuđa biće bolja. -

* Žale li se građani na kršenje prava na suđenje u razumnom roku?

- Za 2016. godinu isplaćeno je 205.500.000 dinara naknade štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku i 47.380.000 naknade nematerijalne štete po presudama Evropskog suda u Strazburu. U 2017. za suđenja u razumnom roku isplaćeno je 170 miliona, plus 13,5 miliona nematerijalne štete po presudama iz Strazbura. -

* Da li je neki sudija snosio posledice?

- Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015) nije donet da bi sudije bile kažnjavane, jer su različiti razlozi za kašnjenje - od nedovoljnog broja sudnica, do menjanja više sudija u istom predmetu. Ali dosta prijava sam podnosio zbog neblagovremene izrade odluka, nekorektnog odnosa prema strankama, namernog odugovlačenja postupka. Četiri sudije su zbog prekršaja razrešene.

Sudije su se u anketi žalile na plate...

- Nijedan građanin nije zadovoljan primanjima, ali moramo biti svesni gde i kako živimo. Plata sudije osnovnog suda posle povećanja je oko 100.000 dinara. U odnosu na cene to nije mnogo, ali lekari i profesori nemaju toliku platu.

* Koliko će odeljenja za borbu protiv finansijskog kriminala i korupcije uticati na dalju opterećenost sudija?

- VSS će doneti odluku o povećanju broja sudija u četiri viša suda (Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu). Predsednici sudova su pozvali zainteresovane da se prijave, obaviće se obuka, posle čega će biti odlučeno ko se upućuje u posebna odeljenja. Ako tužilaštvo i policija budu dobro obučeni i dobro odrade posao, sudu će biti lakše. -

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 05.01.2018.
Naslov: Redakcija