Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ULAGANJIMA: OD 1. JANUARA 2016. GODINE POčELA DA RADI RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE, čIME SU UGAšENE AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA SRBIJE I NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ


Zakonom o ulaganjima ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015) predviđeno je formiranje Saveta za ekonomski razvoj i Razvojne agencije Srbije, koja će naslediti Agenciju za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije (SIEPA) i Nacionalnu agenciju za regionalni razvoj, koje će biti ugašene.

Zakon predviđa da Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) i Nacionalna agencija za regionalni razvoj prestaju sa radom najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno na dan početka rada Razvojne agencije Srbije.

Na kraju 2015. godine SIEPA i Nacionalna agencija za regionalni razvoj otišle su u istoriju jer je od 1. januara 2016. godine počela da radi Razvojna agencija Srbije, čiji zadatak je da svim privrednicima obezbedi jednake uslove za investiranje i poslovanje u Srbiji.

SIEPA je osnovana 2001. godine, a Nacionalna agencija za regionalni razvoj 2009. godine. Rezultati koje su obe državne agencije ostvarile bili su veoma skromni i već nekoliko godina se govorilo o potrebi njihovog ukidanja upravo zbog toga što ne ispunjavaju ono zbog čega su osnovane, a to je više investicija za bolju poslovnu klimu u Srbiji. SIEPA je čak više ostala upamćena po tome da su čak četiri njena direktora uhapšena zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, nego po investitorima koje je obezbedila.

Suštinski, odluka da se SIEPA i Nacionalna agencija za regionalni razvoj ugase, po objašnjenju Tamare Jurenić iz Ministarstva privrede, nije doneta preko noći, a druga mogućosti da se prekine dosadašnja praksa koja nije bila dobra nije postojala. Ona dodaje da se bilo kojom drugom fleksibilnijom metodom, osim ukidanja tih dvaju agencija, nije mogao postići potrebni efekat.

Dugoročna sinhronizacija u programima, ciljevima, drugačiji odabir kadrova, bolja realizacija projekata, transparentna ulaganja, to su efekti koje treba da postigne Razvojna agencija Srbije – objasnila je Tamara Jurenić. – Mi smo suštinski u okviru našeg regiona, kada pogledamo susedne zemlje i način na koji one funkcionišu, morali da napravimo korak napred ka onom što oni nude jer kao takvi moramo biti konkuretni.

Po oceni ekonomiste, Milana Kovačevića, treba menjati tamo gde je neophodno i stalno raditi na tome da se neguje celokupan ekonomski sistem da bismo prešli na održivi privredni rast.

ZAKON O ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)

Prestanak rada javnih agencija

Član 47

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza osnovana u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 36/11 - dr. zakon i 88/11) i Nacionalna agencija za regionalni razvoj osnovana u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 51/09 i 30/10), prestaju sa radom, najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno na dan početka rada Razvojne agencije Srbije.

Razvojna agencija Srbije preuzima pravne poslove, osim ugovora o radu, predmete, opremu, sredstva za rad, arhivsku građu i registratorski materijal Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj, najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Sredstva koja su u 2015. godini obezbeđena na razdelu ministarstva za finansiranje rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj preusmeravaju se za finansiranje rada Razvojne agencije Srbije.

Danom prestanka sa radom Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj prestaje i radni odnos zaposlenih u Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj i počinje sa radom Razvojna agencija Srbije. 

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 06.01.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija