Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS: PREDVIđENO JE DA ćE TAKSA ZA RTS I RTV IZNOSITI 150 DINARA, KAO I DA ćE NJENA NAPLATA IćI PREKO RAčUNA ZA UTROšENU ELEKTRIčNU ENERGIJU. IZNOS TAKSE NE ULAZI U OSNOVICU ZA OBRAčUN AKCIZE I POREZA NA DODATU VREDNOST


Januarski računi za struju, koji će se u poštanskim sandučićima naći u februaru 2016. godine, biće uvećani za 150 dinara, koliko iznosi TV pretplata. Zakonom o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon), usvojenim 29. decembra 2015. godine, predviđeno je da iznos TV pretplate na uplatnici bude prikazan ispod svih obračunatih troškova za utrošenu električnu energiju. Jer, ovaj namet neće ulaziti u osnovicu za obračun akcize i poreza na dodatu vrednost.

"Elektroprivreda Srbije" ima obavezu da mesečno fakturisan iznos takse uplaćuje na račune Javno medijske ustanove "Radio televizija Srbije" i Javno medijske ustanove "Radio televizija Vojvodine" otvorene kod poslovne banke, najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec.

U 2016. godini javni medijski servisi delimično će se finansirati iz budžeta u skladu sa Zakonom o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015), sa četiri milijarde dinara, a delimično iz takse.

Sredstva od uplaćene takse na području Srbije van teritorije Vojvodine biće prihod RTS, dok će 70 odsto sredstava uplaćenih na teritoriji Vojvodine ići RTV, a ostatak RTS. Za troškove fakturisanja i naplate takse EPS će RTS i RTV plaćati mesečnu naknadu od tri odsto iznosa prenetih sredstava po osnovu takse.

Ministar rudarstva i energetike, Aleksandar Antić, izjavio je da veruje da 150 dinara za funkcionisanje Javnog servisa neće biti prepreka građanima da plate račune za struju.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 05.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija