Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O PRAVNIM POSLEDICAMA PRESTANKA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG: TANJUG NE MOżE BITI IZBRISAN IZ AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE DOK SE NE OBAVI POPIS IMOVINE, OBAVEZA I POTRAżIVANJA DO KRAJA 2015. GODINE, KAO I DA SE SAčINI FINANSIJSKI IZVEšTAJ O POSLOVANJU U 2015. GODINI


Tanjug ne može biti izbrisan iz Agencije za privredne registre dok se ne obavi popis imovine i ne sačini finansijski izveštaj za 2015. godinu, rekla je direktorka ove ukinute državne novinske agencije, Branka Đukić. Ona je navela da se rad Tanjuga sufinansira od strane države, ali i od sopstvene zarade na tržištu.

Đukić je objasnila da sprovođenje Odluke o pravnim posledicama prestanka Javnog preduzeća novinska agencija Tanjug ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015 i 102/2015 - dalje: Odluka) Vlade Republike Srbije podrazumeva i popis imovine, obaveza i potraživanja do kraja 2015. godine, kao i da se sačini finansijski izveštaj o poslovanju u 2015. godini.

Na pitanje na koji način se finansira rad Tanjuga, direktorka agencije je rekla da je delatnost Tanjuga sufinansirao osnivač, odnosno država, ali i da je agencija zarađivala "značajna" sredstva na tržištu.

Otkako je Vlada Republike Srbije donela Odluku o prekidu rada Tanjuga, toj agenciji je iz budžeta isplaćeno nešto više od 76 miliona dinara za otpremnine za 152 zaposlena, kao i za rešavanje pravnih posledica prestanka rada agencije. Država je pre toga finansirala Tanjug sa oko 200 miliona dinara godišnje, a to je po izveštajima medija o poslovanju agencije iznosilo oko 70 odsto ukupnih Tanjugovih prihoda.

Upitana da li ima informacije o ranije najavljivanom "novom vlasniku" agencije, Branka Đukić kaže da "nikada nije najavila da će Tanjug dobiti novog vlasnika, niti to pitanje spada u delokrug njenih ovlašćenja".

Tanjug je prestao sa radom 31. oktobra 2015. godine, u skladu sa članom 146. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 58/2015), jer u dva kruga privatizacije nije bilo kupaca za državnu agenciju. Odluka Vlade Republike Srbije o pravnim posledicama prestanka rada Tanjuga stupila je na snagu 5. novembra 2015. godine, ali je agencija nastavila da emituje vesti.

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 58/2015)

Član 146

Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug ("Službeni list SRJ", broj 11/95) prestaje da važi danom zaključenja ugovora o prodaji kapitala Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, a najkasnije 31. oktobra 2015. godine.

Ukoliko za Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug ne bude objavljen javni poziv za prodaju kapitala do 1. jula 2015. godine, Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug ("Službeni list SRJ", broj 11/95) prestaje da važi 1. jula 2015. godine.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, pravne posledice prestanka Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, urediće Vlada svojim aktom.

Izvor: Vebsajt N1 info, 06.01.2016
Naslov: Redakcija