Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU: UREDBA JE NA SNAZI OD 1. JANUARA 2016. GODINE. POVEćAN JE BROJ BESPLATNIH KILOVATA I PROšIREN BROJ POVLAšćENIH KORISNIKA. UGROżENI KUPAC, KOME OBUSTAVOM ISPORUKE ELEKTRIčNE ENERGIJE ILI GASA MOżE BITI UGROżEN żIVOT ILI ZDRAVLJE ZBOG ZDRAVSTVENOG STANJA, A KOJI JE DO SADA IMAO PRAVO NA ZAšTITU OD OBUSTAVE DUGA ALI NE I NA BESPLATNE KILOVATE ILI KUBNE METRE GASA, STIčE TO PRAVO NA OSNOVU MEDICINSKE DOKUMENTACIJE


Najsiromašniji potrošači struje i gasa od 01. januara 2016. godine imaju pravo na duplo veću potrošnju kilovata i kubika. Novom Uredbom o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015 - dalje: Uredba) povećani su limiti do kojih socijalno ugrožena domaćinstva mogu da potroše kilovate. Tako da će četvoročlana ili petočlana porodica sada moći mesečno da potroši 800 kilovata, od čega će im 200 biti poklonjeno.

Ministar rudarstva i energetike, Aleksandar Antić, izjavio je da je iz budžeta za besplatne energente 2015. godine bilo odvojeno 700 miliona dinara, a da je za 2016. godinu planirano 1,6 milijardi dinara. On je istakao da se povećanjem limita potrošnje povećava broj kupaca koji će pravo na umanjenje računa ostvariti i u mesecima kada je uobičajeno povećana potrošnja zbog grejanja.

Jednočlano domaćinstvo koje ima prihod do 13.595,68 dinara može da dobije besplatno 120 kilovata, ali je dosad njegova potrošnja električne energije morala da bude maksimalno 240 kilovata. U suprotnom bi izgubio pravo na struju bez naknade. Sada takav dom može da potroši 480 kilovata.

Kod dvočlane i tročlane porodice limit primanja je 19.795 dinara. Oni mogu da dobiju 160 kilovata gratis, ali bi njihova potrošnja struje morala da iznosi najviše 640 kilovata.

Četvoročlano i petočlano domaćinstvo može da računa na 200 kilovata struje na poklon od države, ako imaju prihod do 25.990,25 dinara. Porodice sa šest i više članova mogu da dobiju do 250 kilovata besplatno, samo ako im primanja ne prelaze 32.684,20 dinara.

- Ako potrošnja električne energije bude veća od četvorostruke, a manja od 6,5 puta od besplatnih kilovata na koje domaćinstvo ima pravo, takav kupac može da dobije bez naknade polovinu kilovata koje im slede - piše u novoj Uredbi, koja je stupila na snagu 1. januara 2016. godine.

Siromašnim građanima može biti umanjen i račun za gas za januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar. Domaćinstvo sa jednim članom ima pravo na 35 kubika gasa mesečno, dvočlana i tročlana porodica na 45 kubika, a familija sa četiri i pet članova na 60 kubika. U socijalno ugroženim domaćinstvima sa šest i više članova država poklanja 75 kubika mesečno.

Novom Uredbom pravo na besplatne kilovate mogu da zatraže i porodice, čijem članu obustava isporuke struje ili gasa može da ugrozi njegovo zdravlje i život. To pravo stiču na osnovu medicinske dokumentacije.

Izvor: Vebsajt Novosti, M. N. S., 05.01.2016.
Naslov: Redakcija