Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA: PRIMENA PRAVILNIKA POčELA 1. JANUARA 2016. GODINE. U MAšINSKI SEPARISANOM MESU NAJVIšE DOZVOLJENI NIVO KALCIJUMA JE VREDNOST OD 0,10MG/100G, šTO JE OBAVEZA ZA SVE SIROVINE, POLUPROIZVODE I PROIZVODE OD MESA, KAKO IZ UVOZA, TAKO I DOMAćEG POREKLA


Primenom Pravilnika o dopuni Pravilnika o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015) od 1. januara 2016. godine predviđeni su stroži kriterijumi u pogledu dozvoljenog nivoa kalcijuma u mašinski separisanom mesu (MSM).

Kako je rečeno u Upravi za veterinu, u članu 18 date su odredbe o količini najviše dozvoljenog nivoa kalcijuma u MSM i to je vrednost do 0,1 procenta.

Primena strožeg kriterijuma za maksimalno dozvoljeni nivo kalcijuma u MSM-u od 0,10mg/100g, uslovljava upotrebu novih tehnoloških postupaka i dalje unapređenje domaće prerađivačke industrije, ali takođe potrošačima Srbije garantuje kvalitetniji finalni proizvod, kažu u Upravi za veterinu.

Ta odredba Pravilnika predstavlja stroži kriterijum od ranije uspostavljenog kriterijuma koji se odnosio na proizvode od mesa, što obezbeđuje bolji kvalitet poluproizvoda i proizvoda od mesa, kažu u Upravi za veterinu.

MSM je proizvod dobijen odvajanjem mesa sa kostiju na kojima je to meso ostalo posle otkoštavanja trupa ili sa trupa živine, upotrebom mehaničkih sredstava, što ima za rezultat gubitak ili modifikaciju strukture mišićnih vlakana.

Mašinski separisano meso mora biti navedeno na deklaraciji proizvoda.

Primena novog propisanog standard kvaliteta za MSM obavezna je za sve sirovine, poluproizvode i proizvode od mesa, kako iz uvoza, tako i domaćeg porekla.

Od početka primene Pravilnika, domaći proizvođači ne smeju da proizvode mašinski sparisano meso koje nije u skladu sa novim kriterijumom, a proizvođači mesnih prerađevina ne smeju da koriste domaći ili uvozni MSM koji nije u skladu sa novim Pravilnikom. U proizvodima od mesa iz uvoza, ako sadrže MSM, ugrađena sirovina mora biti u skladu sa novim kriterijumom.

Primenom novih kriterijuma, sirovine i proizvodi za koje se kontrolom utvrdi da prelaze nove granične vrednosti smatraće se neispravnim za upotrebu i promet, kažu u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede.

Sirovine, poluproizvodi i proivodi od mesa u Srbiji moraju ispunjavati propisani kvalitet.

Tokom 2015. godine u Srbiju je uvožen pileći MSM najviše poreklom iz Mađarske, Francuske, Danske, Poljske, Nemačke, Belgije, Holandije.

PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 104/2015)

d) MSM

Član 18*

MSM se proizvodi u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju veterinarsko-sanitarni uslovi, odnosno opšti i posebni uslovi higijene hrane životinjskog porekla.

MSM mora da sadrži kalcijum u količini najviše do 0,1% (=100 mg/100 g ili 1000 ppm).

MSM koje je dobijeno tehnološkim postupkom koji ne menja strukturu kostiju kao i MSM dobijeno primenom drugih tehnoloških postupaka može da sadrži najviše do 0,1% (100 mg/100 grama 1.000 PPM).

MSM upotrebljava se u proizvodnji proizvoda od mesa koji se obrađuju toplotom u skladu sa ovim pravilnikom. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 06.01.2016.
Naslov: Redakcija