Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: OSOBA KOJA VRšI NASILJE U PORODICI, U ROKU OD 24 SATA MOżE DA BUDE UDALJENA IZ KUćE, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE VLASNIK KUćE ILI STANA. UVODI SE KRIVIčNO DELO KOJE SE ODNOSI NA VERBALNO, ODNOSNO PSIHIčKO ZLOSTAVLJANJE. RAZMATRA SE I MOGUćNOST PREBACIVANJA LAKšIH KRIVIčNIH DELA U PREKRšAJE KAKO BI SE POSTUPAK EFIKSANIJE I BRżE ZAVRšAVAO


Ministar pravde, Nikola Selaković, najavio je izmenu Krivičnog zakonika("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), prema kojoj će osoba koja vrši nasilje u porodici, u roku od 24 sata, moći da bude udaljena iz kuće, bez obzira na to da li je on vlasnik kuće ili stana.

Takođe je najavio uvođenje novog krivičnog dela koje se odnosi na verbalno, odnosno psihičko zlostavljanje. "To delo je teško dokazivo, ali do sada to nismo imali", rekao je Selaković.

Selaković je naveo da će posebni zakon regulisati obavezu policije da odmah po prijemu informacije obavesti tužioca i centar za socijalni rad o krivičnom delu.

"Tužilac će prema tom modelu biti dužan da odmah pokrene krivično gonjenje", naveo je Selaković i dodao da taj sistem postupanja već postoji u Zrenjaninu, "takozvani zrenjaninski model".

On je napomenuo da bi ove zakonske izmene mogle da budu usvojene u martu 2016. godine.

Razmatra se i mogućnost prebacivanja lakših krivičnih dela u prekršaje kako bi se postupak efiksanije i brže završavao.

U prekršajnom postupku sudija za prekršaje nasilnika može odmah da pošalje u zatvor nakon jednog održanog glavnog pretresa, rekao je ministar i dodao da prekršaji te vrste ne bi trebalo da se završavaju niskim iznosima novčanih kazni, već zatvorskim kaznama od po nekoliko meseci.

Prema nejgovim rečima, dobro rešenje bi bilo da se poboljša prekršajni postupak i povećaju maksimalne kazne za krivična dela nasilja u porodici.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 06.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija