Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SINDIKAT PRAVOSUĐA SRBIJE: ZBOG NAJAVLJENOG OTPUšTANJA ZAPOSLENIH U PRAVOSUđU 11. JANUARA 2016. GODINE šTRAJK UPOZORENJA


Sindikat pravosuđa Srbije doneo je odluku da zaposleni stupe u štrajk upozorenja 11. januara 2016. godine, u vremenskom periodu od 12.05 do 13.05 časova, zbog treće redukcije zaposlenih. Ukoliko se ništa ne promeni, kako najavljuju, 19. januara 2016. godine će stupiti u generalni štrajk.

Predsednica Sindikata pravosuđa, Slađanka Milošević rekla je da je zadržavanje zaposlenih u pravosuđu njihov jedini zahtev. Smenjenje broja zaposlenih, prema njenim rečima, otežalo bi rad pravosuđa. Sudije i tužioci ne treba da se bave poslom koji bi trebalo da radi pravosudna administracija, da kopiraju, skeniraju štampaju itd, kaže Milošević.

Ona podseća i da veliki broj zaposlenih u pravosuđu već godina radi na određeno vreme, čime se drastično krše Zakon o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009 i 99/2014) i Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014). Milošević se pita kakvu poruku država šalje ako zloupotrebljava prava ljudi zaposlenih baš u pravosuđu.

Milošević kaže i da su uslovi za rad u pravosuđu jako loši, da se dešava da nema tonera i papira. Građani, kako kaže, odvajaju sredstva u budžet i imaju pravo da očekuju da pravosuđe bude u njihovoj službi.

Zaposlenih u pravosuđu ima 11.500, a oni prate rad oko 3.500 nosilaca pravosudnih funkcija. Na jednog nosioca funkcije ide jedan i po do dva zaposlena, nemoguće je ispuniti očekivanja i imati rezultate, smatra Milošević.

Predsednica Sindikata pravosuđa kaže i da je 2015. godine u pravosuđu bilo pet miliona predmeta u radu, da beogradski tužilac sa kojim ona radi ima preko 1.000 predmeta u radu, i da nije ni čudo što očekivanja građana ne mogu biti ispunjena.

Ona podseća da je 2016. godine na snagu stupio Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015), zbog čega sledi novi udar kada je reč o obimu posla, jer se, kako kaže, očekuje 1,6 miliona opravdanih primedbi građana na trajanje procesa.

Slađanka Milošević veruje da će političari imati sluha za njihove zahteve i da će bar produžiti ugovore zaposlenima na određeno vreme, ako ih ne prime za stalno. Dugoročno gledano, ona smatra da je potrebna dubinska analiza potreba u pravosuđu.

Sindikat pravosuđa Srbije očekuje otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa EU. Ukoliko se ta poglavlja uskoro ne otvore, Sindikat će pisati Evropskoj komisji, i imajući u vidu izveštaj Brisela, zatražiće starateljstvo i pojačan nadzor Komisije, kaže Milošević.

Izvor: Vebsajt Sindikata pravosuđa Srbije, 05.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija