Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Kompletan tekst Predloga zakona (ONLINE)

Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 116/2008 i 91/2010) osnovana je Agencija za osiguranje depozita (dalje: Agencija) čija je osnovna delatnost osiguranje depozita u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita. Pored ovih poslova Agencija, u skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove.

Zakonom o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10), ustanovljen je sistem obaveznog osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica kod banaka, radi zaštite depozita tih lica i očuvanja finansijske stabilnosti u Republici Srbiji.

Zakonom o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 62/13), koji je stupio na snagu 24. jula 2013. godine, usvojene su sledeće izmene od značaja za odredbe Zakona o osiguranju depozita:

- umesto jednim zakonom, računovodstvo i revizija se uređuju posebnim zakonima;

- u članu 2. (tač. 1 - 3) date su definicije pojmova "pravnih lica", "drugih pravnih lica" i "preduzetnika";

- u članu 6. se reguliše da se pravna lica, u smislu ovog zakona, razvrstavaju na mikro, mala, srednja i velika, u zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih, poslovnih prihoda i prosečne vrednosti poslovne imovine utvrđenih na dan sastavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u poslovnoj godini i daju se kvantitativni kriterijumi za razvrstavanje.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 5.1.2014.