Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HEMIKALIJAMA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Kompletan tekst Predloga zakona (ONLINE)

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 93/2012) uveo je novi način jedinstvenog upravljanja hemikalijama u Republici Srbiji. Ovakav način upravljanja u skladu je sa propisima Evropske unije i njime se osigurava visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine i poboljšava slobodan promet hemikalijama sa zemljama Evropske unije i drugim zemljama. Naime, sistem naplate za upravljanje hemikalijama od pravnih lica odavno je uspostavljen u Evropskoj uniji i predstavlja održivi model finansiranja. Pored toga, na ovaj način se sprečava da troškove upravljanja hemikalijama snose svi građani, a za račun onih koji od hemikalija ostvaruju profit. Posebno se mora imati u vidu da država ne bi bila u mogućnosti da odvoji dovoljno sredstava za procenu bezbednosti hemikalija, imajući u vidu broj hemikalija koje se nalaze na tržištu.

Razlozi za donošenje zakona sastoje se u potrebi za:

- Usklađivanjem Zakona o hemikalijama sa drugim sistemskim zakonima kojima se uređuje budžetski sistem tj. Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013);

- Obezbeđivanjem funkcionisanja budžetskog sistema i sistema ekonomskih instrumenata;

- Obezbeđivanjem finansiranja upravljanja hemikalijama.

Rešenja predviđena Zakonom o budžetskom sistemu sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013) upućuju na reviziju naknada i taksi u posebnim zakonima, uključujući i Zakon o hemikalijama. Članom 17. Zakona o budžetskom sistemu propisano je da se takse mogu uvoditi samo zakonom kojim se može propisati njihova visina ili se tim zakonom može dati pravo određenom subjektu da utvrdi njihovu visinu. Taksa se naplaćuje za neposredno pruženu javnu uslugu, odnosno sproveden postupak ili radnju, koju je pružio, odnosno sproveo nadležan subjekat. Visina takse mora biti primerena troškovima pružanja javne usluge, odnosno sprovođenja postupka ili radnje i mora biti utvrđena u apsolutnom iznosu, odnosno ne može biti utvrđena kao procenat od promenljive osnovice. Visina takse utvrđuje se u tekućoj godini za narednu godinu primenom metodologije koju propisuje ministar finansija i ne može se povećavati tokom godine za tu godinu.

Ovim zakonom uvode se takse za najsloženije postupke koji se sprovode na osnovu Zakona o hemikalijama, a za koje ne postoji ekonomsko opravdanje da se njihovo finansiranje padne na teret građana Republike Srbije. Tako, ovim zakonom propisuje se osnov za naplatu takse za: procenu opravdanosti zahteva za upotrebu alternativnog hemijskog naziva, procenu podataka koje dostavlja radi sprovođenja postupka prethodnog obaveštenja i PIC postupka, izdavanje kao i za produženje dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija i za procenu tehničkog dosijea o surfaktantu, stavljanje u promet hemikalija koje izazivaju zabrinutost.

Cilj donošenja ovog zakona jeste:

1) uređenje osnova za naplatu taksi za upravljanje hemikalijama, kako bi se sam zakon uskladio sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem, kao i sa relevantnim propisima Evropske unije;

2) obezbeđivanje uslova za efikasno vršenje inspekcijskog nadzora nad upravljanjem hemikalijama.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 5.1.2014.