Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA ZA DECEMBAR


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije za 22 radna dana u decembru realizovano je ukupno 18,4 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja 4,8 miliona, ili 26,3%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 13,5 miliona, ili 73,7%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 835.373, od čega se 615.272 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 220.101 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 5.484,2 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 39,8 milijardi dinara, ili 0,7% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 249,3 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,8 milijardi dinara.

Tokom 11.940 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja i raspoloživost sistema je bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 4.504 plaćanja, u vrednosti od 38.832.555,69 evra, a sistem je radio bez zastoja sa raspoloživošću od 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 5.1.2014.