Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE POVERENIKA POVODOM PRESTANKA RADA PORTALA SUDOVA SRBIJE


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom prestanka rada Portala sudova Srbije, za koji je dato objašnjenje da je posledica rešenja koje je Poverenik doneo, ocenjuje da se radi o pogrešnoj interpretaciji smisla i sadržine njegovog rešenja.

Rešenjem Poverenika je na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) Ministarstvu pravde i državne uprave izrečena zabrana koja se odnosi samo na dalju obradu odnosno objavljivanje podataka o ličnosti stranaka i drugih učesnika u postupcima pred sudovima jer se ona, suprotno zakonu, vrši bez valjanog pravnog osnova, a zabrana se ne odnosi na rad Portala u celosti.

Poverenik, kao i ranije smatra da je Portal sudova Srbije koristan i dobar način da se javnosti na proaktivnoj osnovi ponudi obilje informacija o radu sudova: o nadležnosti i organizaciji, o sudijama, o načinu, intenzitetu i vremenu postupanja, broju i vrsti parnica, krivičnih postupaka, vanparničnih i izvršnih postupaka, o načinu kontaktiranja sa sudom, o računima za takse i depozite, o mnoštvu drugih stvari u vezi rada sudova. Za objavljivanje svih ovih informacija (naravno, uz izuzetak onih koji su navedeni u rešenju o zabrani) ne postoje nikakve zakonske smetnje i Poverenik s tim u vezi očekuje da Portal nesmetano nastavi sa radom.

Pored navedenog poverenik Rodoljub Šabić izjavio je sledeće:

"Postupak nadzora otvoren je po službenoj dužnosti a na osnovu više prijava u kojima je ukazivano na nedozvoljen obim obrade podataka o ličnosti koja se vrši u okviru Internet Portala sudova Srbije. Prijave su se u većini slučajeva odnosile na objavljivanje imena i prezimena lica, a uz njih adrese, odnosno tačnog mesta, ulice i broja stanovanja, uz ukazivanje na nezakonitost i izražavanje bojazni u kontekstu mogućeg uznemiravanja iz različitih razloga. U nekim slučajevima prijave su se odnosile i na objavljivanje naročito osetljivih podataka kao što su npr. podaci o licima za koje je odlučeno ili se odlučuje o oduzimanju poslovne sposobnosti i sl.

Shodno odredbama čl. 8. ZZPL obrada podataka o ličnosti nije dozvoljena ako fizičko lice nije dalo pristanak za obradu ili ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja. Obrada je takođe nedozvoljena ako se vrši u svrhu različite od one za koju je određena ili ako su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade.

Sprovedeni nadzor pokazao je da se obrada vrši bez utvrđenog osnova u bilo kom posebnom zakonu, odnosno bez pristanka lica o čijim podacima se radi. Svrha obrade nije utvrđena nijednim zakonom, pa je nejasna, a podaci se obrađuju u meri nesrazmernoj čak i za pretpostavljenu svrhu. Dakle, vrši se obrada podataka suprotno navedenim načelima iz čl. 8., a u nekim slučajevima i čl. 16. ZZPL (obrada naročito osetljivih podataka). S tim u vezi Ministarstvu je još u prvoj polovini prošle godine upućeno i formalno Upozorenje. Budući da je prošlo dovoljno vremena da se uočeni nedostaci otklone, dakle, da se ili stvori valjan osnov za obradu ili s njom prestane, bilo je nužno doneti rešenje kojim se zabranjuje obrada odnosno objavljivanje podataka o ličnosti taksativno pobrojanih u članu 1-5 rešenja. Razlozi zabrane šire su elaborirani u obrazloženju rešenja.

Ti razlozi se ne odnose na druge informacije iz rada ili u vezi sa radom sudova koje ne predstavljaju podatke o ličnosti."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 5.1.2014.