Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 1 OD 6.1.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I ROKU ZA DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNU PLOVIDBU KOJI MORAJU DA IMAJU POMORSKI BRODOVI I DRUGA POMORSKA PLOVILA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU I OBELEŽAVANJU TEKSTILNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU OBUĆE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU EVIDENCIJE, PREZENTACIJE SADRŽAJA I POSTIGNUTIH REZULTATA NA INOVACIONIM I RAZVOJNIM PROJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU, ROKU ZA DOSTAVLJANJE I POSTUPANJU U SLUČAJU NEDOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA SUBJEKATA INOVACIONE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI OPŠTEG REZERVATA PRIRODE "BUKOVO" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI OPŠTEG REZERVATA PRIRODE "DANILOVA KOSA" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI OPŠTEG REZERVATA PRIRODE "VINATOVAČA" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PARKA PRIRODE "SIĆEVAČKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "LEPTERIJA – SOKOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI REZERVATA PRIRODE "PROKOP" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JELAŠNIČKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "PALJEVINE" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "KLOKOČEVAC" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "LAZAREV KANJON" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KONKURISANJA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR REALIZATORA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA I FONDOVA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM VLASNIŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZRENJANIN ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI SOMBOR ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-1451/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-69/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3187/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4064/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4956/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5436/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI FINANSIJSKOG PLANA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA POSLOVE DISTRIBUCIJE GASA "KOVIN-GAS", KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE OBILAZNICE DO INDUSTRIJSKE ZONE U BUNUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
Izvor: Paragraf Lex