Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS E-PRESS PARAGRAF


USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROIZVODNJE I PROMETA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE: • Obaveze subjekta u poslovanju hranom koje proizilaze iz sprovođenja dobre proizvođačke prakse, dobre higijenske prakse i HACCP sistema •

Izvor: Paragraf Lex