Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Najviše kazni u poslednje dve nedelje inspektori su napisali zbog nepoštovanja ograničenja radnog vremena, nedostatka dezobarijere i korona redara i nepridržavanja fizičke distance


Oko 1.450 komunalnih inspektora i komunalnih milicajaca počelo je uz republičke inspektore da sankcioniše kršenje protivepidemioloških mera na osnovu izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020).

Najviše kazni u poslednje dve nedelje napisali su zbog nepoštovanja ograničenja radnog vremena, nedostatka dezobarijere i korona redara i nepridržavanja fizičke distance.

Izmenama zakona koje su stupile na snagu 14. novembra ovlašćenje da sankcionišu kršenje protivepidemioloških mera dobili su i komunalni inspektori i komunalni milicajci tako da su republičke inspekcijske službe dobile veliko pojačanje. To se vidi i u broju inspekcijskih nadzora u privrednim objektima u poslednje dve nedelje.

- Otkako su izmene Zakona stupile na snagu, povećan je broj nadzora objekata za skoro tri puta. Do tada taj posao mogla je da obavlja samo republička inspekcija i to pored sanitarne i druge službe poput tržišne, veterinarske, inspekcije rada... Tako je, na primer, dve nedelje pre donošenja izmena zakona, u periodu od 29. oktobra do 13. novembra obavljen nadzor u 11.759 objekata, a u periodu od 14. novembra kada su stupile izmene zakona na snagu do 28. novembra nadzirano je 27.144 objekata – ističe Dragan Pušara, šef EBRD tima za reformu inspekcija pri Ministarstvu državne uprave.

Kako kaže, privredni subjekti najmanje poštuju ograničenje radnog vremena.

- Recimo, 29. novembra napisano su 22 kazne zbog kršenja ograničenja radnog vremena, zatim 9 kazni za nedostatak dezobarijera, 6 za nepoštovanje fizičke distance i 2 za nedostatak korona redara. Treba reći da su i same izmene Zakona podigle nivo svesti kod svih naročito privrednih subjekata koji se više pridržavaju mera – apostrofira Pušara.

Dokaz za to je podatak da je napisan gotovo isti broj kazni u istom vremenskom periodu pre i posle izmena Zakona.

- Tokom dve nedelje pre izmena zakona izdato je 98 prekršajni naloga, a u dve nedelje posle izmena zakona 93. S druge strane, tokom 14 dana pre izmena zakona napisano je 195 zahteva sudiji za prekršaje, a nakon izmena zakona 77. To pokazuje da sve više ljudi poštuje protivepidemiološke mere jer zna da sada znatno više inspektora može da ih sankcioniše – tvrdi Pušara.

Inače, nakon izmena Zakona 1.450 komunalnih inspektora i komunalnih policajaca odnosno milicajaca imalo je obuku kako bi se upoznali sa svim novim ovlašćenjima.

- Oko 90 odsto njih je završilo obuku prošle nedelje. Treba znati da nije cilji inspekcije samo da kažnjava već i da ima savetodavnu i preventivnu ulogu. Zato na ovaj broj kazni treba dodati da je sigurno 20 do 30 puta više izrečeno saveta i upozorenja – kaže Pušara.

Nošenje maski u zatvorenom prostoru polako prelazi u naviku većini građana. Zbog toga inspekcija u poslednje vreme retko kad piše kazne za nenošenje maske.

- Gotovo da nemamo takvih prekršaja. Svega nekoliko prekršajnih naloga je izdato. Mnogi nose maske i na otvorenom bez obzira što to nije obaveza nego preporuka – ističe Pušara.

Podsećanja radi, od svih izmena Zakona pažnju javnosti najviše su privukle novčane kazne u vezi sa zabranom okupljanja više od pet ljudi u zatvorenom prostoru.

Prema tim izmenama, ko organizuje žurku ili slavi slavu sa više od pet osoba u zatvorenom prostoru rizikuje kaznu od 50.000 do 150.000 dinara.

Vinovnika ovog prekršaja mogu komunalnoj inspekciji ili komunalnoj miliciji prijaviti i sami građani putem jedinstvenog kontakt centra Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor 011 6350-322.

 Kazne za nepoštovanje protivepidemioloških mera:

  • 50.000-150.000 dinara za fizičko lice
  • 50.000 – 300.000 dinara za pravno lice
  • 50.000 – 150.000 dinara za ovlašćeno lice u pravnom licu
  • 50.000 – 150.000 dinara za preduzetnike
  • 5.000 dinara je kazna za nenošenje maske odnosno 2.500 dinara u roku od osam dana.
Izvor: Vebsajt Kurir, 03.12.2020.
Naslov: Redakcija