Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE OBAVEZNO OBEZBEĐENIH OBJEKATA I NAČINU VRŠENJA POSLOVA NJIHOVE ZAŠTITE: Rok za usaglašavanje sa odredbama Uredbe ističe 16. decembra 2017. godine. To podrazumeva početak primene mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite


Dok se širom Evrope primenjuju konkretne mere za zaštitu od terorističkih napada, u Srbiji gotovo niko ne poštuje Uredbu o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 98/2016), kojom se predviđa izrada elaborata o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja za obavezno obezbeđene objekte.

Rok za usaglašavanje sa odredbama Uredbe ističe 16. decembra, a Uredba je doneta na osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015) i definiše koji sve objekti spadaju u kategoriju "obavezno obezbeđenih". Između ostalog to su: organi grada, odnosno jedinice lokalne samouprave, objekti energetike, vodoprivrede, industrije, tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 m2 i više, stadioni i drugi otvoreni objekti u koje može stati najmanje 20.000 ljudi.

- Čemu služi procena rizika -

Za svaki od ovih objekata stručno lice sa licencom Ministarstva unutrašnjih poslova mora da sagleda sve potencijalne pretnje po ljude i imovinu.

- Elaborat o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja treba da sadrži i predlog konkretnih mera i procedura kako da osnovu uočenih potencijalnih opasnosti smanjiti nivo rizika i ublažiti eventualne posledice štetnih događaja. Primera radi, na osnovu projekta precizirati koliko kamera za video nadzor je potrebno na određenom objektu, kako te kamere treba da budu postavljene ili koliko je radnika obezbeđenja potrebno na određenoj lokaciji, gde tačno treba da budu pozicionirani, kakve su procedure u određenim situacijama.... To su jako važne stvari koje mogu da spasu živote – objašnjava Slobodan Maksimović, predsednik Grupacije za tehničko obezbeđenje Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije.

- Pretnja od terorizma -

On dodaje da sve te mere treba da budu karika u lancu opšte bezbednosti.

- Svedoci smo šta se prethodnih meseci događalo u Španiji, Francuskoj, Americi i još nekim državama gde su nevini ljudi bili žrtve terorista. Moramo i mi mnogo ozbiljnije da se pozabavimo ovom temom – upozorava Maksimović.

U MUP-u potvrđuju da veoma mali broj objekata koji spadaju u kategoriju obavezno obezbeđenih objekata ima urađenu procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

- Uredbom je predviđeno da svi moraju da se usaglase do 16. decembra 2017. godine primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite. Svakom pravnom licu kojem pripadaju obavezno obezbeđeni objekti zaprećena je kazna od 50.000 do 500.000 dinara ukoliko ne poseduju elaborat o proceni rizika do tog roka. Međutim, ovde nije suština u kazni, već u načinu na koji bi trebalo da se odnosimo prema opštoj bezbednosti – zaključuju u MUP-u.

Šta su obavezno obezbeđeni objekti:

  • Objekti energetike, vodoprivrede, saobraćaja, industrije, zaštite životne sredine;
  • Objekti grada – jedinice lokalne samouprave;
  • Dvorane, hale i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta više od 5.000 mesta;
  • Otvoreni objekti i stadioni kapaciteta smeštaja 20.000 građana i više,
  • Tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 m2 i više
  • Autobuske i železničke stanice u gradovima sa više od 50.000 stanovnika
Izvor: Vebsajt Blic, 03.12. 2017.
Naslov: Redakcija