Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i majka stranac, u slučaju da je prijavljena u Srbiji i da je dete rođeno u Srbiji, kao i otac deteta, ukoliko majka stranac nije prijavljena u Srbiji. Iznos roditeljskog dodatka za prvo dete se povećava sa 39 000 dinara na 100.000 dinara


Predlogom zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom zadržavaju se postojeća prava, menja se način obračuna i isplate naknade za porodiljsko bolovanje, bolovanje radi nege deteta i posebne nege deteta i uvode nova prava za naknade.

Ovim predlogom uvode se nova prava na osnovu rođenja i nege deteta, tako da će sada biti veći obuhvat žena koje do sada nisu ostvarivale to pravo, a tu se misli pre svega na one žene koje su prihodovale na osnovu samostalnih delatnosti, žene poljoprivrednice i žene članice poljoprivrednog gazdinstva, kao i one žene koje su zaposlene po osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima, na osnovu ugovora o autorskom honoraru, kao i nezaposlene žene i one žene koje nisu ostvarile pravo na naknadu za nezaposlenost.

Takođe, prema Predlogu zakona pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i majka stranac, u slučaju da je prijavljena u Srbiji i da je dete rođeno u Srbiji, kao i otac deteta, ukoliko majka stranac nije prijavljena u Srbiji. Iznos roditeljskog dodatka za prvo dete se povećava sa 39 000 dinara na 100.000 dinara, dok iznosi dodatka za svako naredno dete ostaju isti. Imajući u vidu da je ukinut povraćaj PDV-a na bebi opremu, uz roditeljski dodatak isplaćivaće se jednokratno i dodatnih 5 000 dinara.

Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom usklađen je sa propisima EU, odnosno, poglavljima 2 i 19.

Predlog zakona odnosi se na to da majke imaju pravo na naknadu sredstava u trajanju od godinu dana za prvo i drugo dete, odnosno u trajanju od dve godine za treće i četvrto, ako su u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivale prihode. Takođe, novim zakonom porodiljski dodatak moći će da koriste i majke koje u momentu rađanja nisu bile zaposlene, odnosno zaposlene majke po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preduzetnice i poljoprivrednice koje su 24 meseca pre rođenja deteta bile poljoprivredne osiguranice, naveo je pomoćnik ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Miloš Janković obrazlažući Predlog zakona na skupštinskim odborima.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 05.12.2017.
Izvod iz vesti, Naslov. Redakcija