Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD RAZMATRAO ALI ODLOŽIO DONOŠENJE ODLUKE U VEZI SA NAKNADAMA KOJE JE NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ISPLATILA BIVŠIM KORISNICIMA NOVČANIH SREDSTAVA


Vrhovni kasacioni sud (VKS) razmatrao je sporno pravno pitanje u vezi sa naknadama koje je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) isplatila bivšim korisnicima novčanih naknada, ali nije doneo odluku.

Sednica svih sudija građanskog odeljenja VKS-a održana je 6. decembra 2016. godine, ali je donošenje odluke o pravnom pitanju odloženo, rečeno je u tom sudu.

Tim povodom biće zakazana još jedna sednica svih sudija građanskog odeljenja u VKS-u.

Bivši korisnici novčanih naknada tužili su NSZ, tvrdeći da su im isplaćivane manje naknade od pripadajućih.

Od 2012. godine tužbe je podnelo oko 40.000 građana, a sudovi su u oko 9.000 slučajeva presudili u korist bivših korisnika novčane naknade, dok su manjem broju slučajeva presudili u korist NSZ-a.

Iz tog razloga NSZ od VKS-a zatražila da donese odluku kojom će se rešiti nastalo sporno pravno pitanje - da li je NSZ pravilno obračunavala i isplaćivala novčanu naknadu?

Kako je nedavno rečeno u NSZ, osporeni način obračuna visine novčane naknade obavlja se u skladu sa obavezujućom preporukom Državne revizorske institucije (DRI) od 28. decembra 2011. godine, dok je tada NSZ radila po drugačijem principu.

Pre obavezujuće preporuke DRI, po ovom osnovu, nije bilo tužbi, naveli su u NSZ.

NSZ iznose novčane naknade i dalje obračunava u skladu sa obavezujućim nalogom DRI, jer je zakonom obavezna da primenjuje sve naloge koje dobije od te najviše revizorske institucije.

Potraživanja bivših korisnika novčane naknade od NSZ kreću se u iznosima od 1.000 pa i do 5.000 dinara.

Prema podacima za septembar, u Srbiji ima 39.894 korisnika novčane naknade.

Njima je u proseku bilo isplaćena naknada u vrednosti od 24.355 dinara bruto, odnosno 15.514 neto za taj mesec.

Ukupno za te namene isplaćeno je 971.646.958 dinara.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 06.12.2016.
Naslov: Redakcija