Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDBE ZAKONA O USTAVNOM SUDU KOJA SE DOPUNJUJE


PREGLED ODREDBEZAKONA O USTAVNOM SUDU KOJA SE DOPUNJUJE

Član 89.

Odlukom se ustavna žalba usvaja ili odbija kao neosnovana.

Kada Ustavni sud utvrdi da je osporenim pojedinačnim aktom ili radnjom povređeno ili uskraćeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom, može poništiti pojedinačni akt, zabraniti dalje vršenje radnje ili odrediti preduzimanje druge mere ili radnje kojom se otklanjaju štetne posledice utvrđene povrede ili uskraćivanja zajemčenih prava i sloboda i odrediti način pravičnog zadovoljenja podnosioca.

Odlukom kojom se usvaja ustavna žalba Ustavni sud će odlučiti i o zahtevu podnosioca ustavne žalbe za naknadu materijalne, odnosno nematerijalne štete, kada je takav zahtev postavljen., S TIM ŠTO USTAVNI SUD, KADA JE ZAHTEV USVOJEN, ODREĐUJE U ODLUCI ORGAN KOJI JE OBAVEZAN DA ISPLATI NAKNADU MATERIJALNE ILI NEMATERIJALNE ŠTETE I ODREĐUJE ROK OD ČETIRI MESECA OD DANA DOSTAVLjANjA ODLUKE TOM ORGANU U KOME ON DOBROVOLjNO MOŽE DA PLATI NAKNADU ŠTETE. POSTUPAK ZA PRINUDNO IZVRŠENjE NAKNADE MATERIJALNE, ODNOSNO NEMATERIJALNE ŠTETE MOŽE POČETI TEK AKO NAKNADA MATERIJALNE, ODNOSNO NEMATERIJALNE ŠTETE NE BUDE DOBROVOLjNO PLAĆENA U ROKU OD ČETIRI MESECA OD DANA DOSTAVLjANjA ODLUKE.

Odluka Ustavnog suda kojom je uvažena ustavna žalba ima pravno dejstvo od dana dostavljanja učesnicima u postupku.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 04.12.2015.