Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U JAVNOJ UPRAVI: ODLUKE SE ODNOSE NA CELOKUPNI JAVNI SEKTOR, UKLјUčUJUćI I JAVNA PREDUZEćA NA LOKALNOM NIVOU, ALI NE I NA REPUBLIčKA PREDUZEćA ZA KOJE VLADA REPUBLIKE SRBIJE SPROVODI SPECIFIčNE PROGRAME RESTRUKTURIRANJA


Usvajanjem odluka o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, stvaraju se uslovi za racionalizaciju javne uprave u cilјu njenog efikasnijeg delovanja u korist građana i privrede. Time je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave završilo zadatak koordiniranja pripremom racionalizacije, koji je možda najteži korak sveobuhvatnih reformi javne uprave, navodi se u saopštenju ovog Ministarstva.

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) nalaže da korisnici javnih sredstava prilagode sistematizacije radnih mesta maksimalnom broju, što znači da se od njih očekuje da u narednih 60 dana reorganizuju način rada tako da isti posao mogu obavlјati sa manje zaposlenih. Ministarstvo apeluje na sve rukovodioce organizacionih jedinica da procesu racionalizacije pristupe odgovorno uz zaštitu kvaliteta i nivoa usluga za koje su odgovorni, kao i uz maksimalnu zaštitu prava zaposlenih radnika.

Kako se navodi u saopštenju, ovim smanjenjem više će biti zahvaćeni oni delovi javne uprave u kojima ima više prostora za uštede. Napravlјen je prostor da se neke deficitarne funkcije, kao što su inspekcijske službe i zdravstveni radnici, ojačaju.

Usvojenim odlukama, koje se tiču zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, javnih službi, Autonomne pokrajine Vojvodine i lokalne samouprave i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ukupan broj zaposlenih se smanjuje za 14.512 i to 8.511 u republičkim organima, 250 u Autonomnoj pokrajini Vojvodina i 5.751 u jedinicama lokalne samouprave. Odluke se odnose na celokupni javni sektor, uklјučujući i javna preduzeća na lokalnom nivou, ali ne i na republička preduzeća za koje Vlada Republike Srbije sprovodi specifične programe restrukturiranja. S obzirom na to da je ovih zaposlenih na neodređeno vreme 514.573 hilјada, očekuje se u proseku smanjenje od 2.82%.

Imajući u vidu stalni odliv zaposlenih u penziju i zabranu zapošlјavanja već u septembru bilo je 3.100 manje stalno zaposlenih nego u decembru 2014. godine. Procene Ministarstva su da će broj penzionisanja i u narednom periodu biti značajan s obzirom na to da 12.000 zaposlenih ima već stečene uslove za penziju. Očekuje se da dodatno smanjenje broja zaposlenih u državi od 20.000 u 2016. godini pomenuto u Fiskalnoj strategiji u najvećoj meri ne izgubi posao, već pređe na finansiranje po tržišnim principima.

U narednom periodu pristupiće se modernizaciji načina rada javne uprave: dublјim promenama u organizaciji rada, načinu finansiranja i u podeli rada između državnog i privatnog sektora podići će se kvalitet usluga i njihova efikasnost. Izrada prvog nivoa funkcionalnih analiza od strane Svetske Banke u saradnji sa resornim ministarstvima privodi se kraju i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će pokrenuti javne diskusije o pravcima modernizacije početkom 2016. godine, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 03.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija