Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 4. DECEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, TEHNOLOšKI RAZVOJ I INFORMATIčKO DRUšTVO, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA PRIVREDU, REGIONALNI RAZVOJ, TRGOVINU, TURIZAM I ENERGETIKU - RAZMOTRENE POJEDINOSTI I AMANDMANI NA PREDLOG ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOšKIM ISTRAżIVANJIMA, RAZMOTRENI PREDLOZI ZAKONA O SPORTU I O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAUčNOISTRAżIVAčKOJ DELATNOSTI U NAčELU


29. sednica Odbora za obrazovanje nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 4. decembra 2015. godine, razmatran je Predlog zakona o sportu, u načelu i Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, u načelu, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

Predlog zakona o sportu, obrazložio je Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, koji je istakao da će donošenjem novog zakona unaprediti sport u Srbiji i da je Predlogom zakona urađena celokupna analiza sveukupnog sistema sporta. Najbitnije promene donošenjem novog zakona omogućiće širenje baze i jačanje sporta u lokalnim zajednicama. Razlozi donošenja novog zakona su i unapređenje zdravstvene zaštite sportista, sportskih stručnjaka i dece, sprečavanje negativnih pojava u sportu, poput nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim dešavanjima, stvaranje okvira za povećanje obuhvata bavljenja sportom dece, mladih, žena, starih i osoba sa invaliditetom, ograničenje uloge menadžera i trajanja ugovora sa profesionalnim sportskim igračima.

U diskusiji koja je usledila, članovi Odbora izneli su slična mišljenja o predloženom zakonskom rešenju, i odlučili da predlože Narodnoj skupštini Republike Srbije da prihvati Predlog zakona o sportu, u načelu.

O Predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, govorio je Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji je istakao da postoji neodložna potreba donošenja Predloga zakona, radi donošenja nove Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od deset godina, istraživačkih programa od opšteg interesa, i finansiranja istih.

Ciljevi koji bi se postigli donošenjem ovog Predloga zakona su unapređenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada, primena rezultata istraživanja, efikasniji i delotvorniji rad tela, komisija i drugih organizacija u sistemu naučnoistraživačke delatnosti, poboljšanje efikasnosti alokacije i upotrebe svih naučnoistraživačkih i razvojnih resursa, izgradnja i dalji razvoj inovativnog društva zasnovanog na znanju.

Nakon kraće diskusije članovi Odbora su odlučili da predlože Narodnoj skupštini Republike Srbije da prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, u načelu.

153. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 4. decembra 2015. godine, razmatrani su amandmani na Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Na Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, podneto je ukupno 117 amandmana. Članovi Odbora su ocenili da je 115 amandmana u skladu sa Ustavom Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na sednici je ocenjeno da amandman na član 1, koji je podneo Milinko Živković, i amandman na član 10, koji su podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić, nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

36. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 4. decembra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Na Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima narodni poslanici podneli su ukupno 117 amandmana od kojih su Vlada i Odbor prihvatili 34.

Sednici je, sa saradnicima, prisustvovao ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 04.12.2015.
Naslov: Redakcija