Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA: PROSEčNO NEDELJNO RADNO VREME čLANA POSADE VOZILA U BILO KOM čETVOROMESEčNOM PERIODU NE SME DA BUDE DUżE OD 48 čASOVA, UKLJUčUJUćI I PREKOVREMENI RAD. NAJDUżE RADNO VREME čLANA POSADE, UKLJUčUJUćI I PREKOVREMENI RAD, NE SME DA BUDE DUżE OD 14 čASOVA U PERIODU OD 24 čASA, A NAJDUżE NEDELJNO RADNO VREME čLANA POSADE VOZILA MOżE DA IZNOSI 60 čASOVA, UKLJUčUJUćI I PREKOVREMENI RAD. VOZAčI SU DUżNI DA SA SOBOM NOSE I NA ZAHTEV NADZORNOG ORGANA PRUżE NA UVID TAHOGRAFSKE LISTIćE, RUčNE UNOSE ILI šTAMPANE ISPISE, ODNOSNO POTVRDE O AKTIVNOSTIMA VOZAčA ZA TEKUćI DAN I PRETHODNIH 28 DANA, KAO I KARTICU VOZAčA ZA DIGITALNI TAHOGRAF, AKO JE POSEDUJU


Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom saobraćaju i tahografima ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 4. decembra 2015. godine, injime seuređujeradno vreme prevoznika u međunarodnom i unutrašnjem drumskom saobraćaju.

Najduže radno vreme vozača, uključujući i prekovremeni rad, ne sme da bude duže od 14 sati u periodu od 24 časa, a najduže nedeljno radno vreme člana posade vozila može da iznosi 60 časova, uključujući i prekovremeni rad.

Da bi uštedeli neki prevoznici traže od vozače da voze i preko granice izdržljivosti, a u vreme kada se do posla teško dolazi, mnogi i na to pristaju. Novim Zakonom precizirano je koliko sati vozači mogu da voze, koliko da se odmaraju i rade noću. Vozači će sada umesto šest dana tahografske listiće morati da čuvaju 28 dana, a poslodavci kao i do sada dve godine.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja rekao je da država mora da primenjuje vrlo oštru kontrolu i vozača i prevozničkih kompanija, jer mnogi od njih teže da krše odredbe Zakona, primoravajući vozače da rade duže nego što je propisano. "Onda dolazimo do toga da pospani ljudi sede za volanom i predstavljaju praktično tempirane bombe", navodi Okanović.

Novi Zakon uređuje poslovanje u drumskom saobraćaju, saglasni su predstavnici putničkih i teretnih prevoznika. Ipak, ima odredaba o kojima im se stavovi razilaze.

Goran Aleksić iz Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja "Srbija transport" rekao je da ukoliko vozač prekrši Zakon, duže vozi ili na razne druge načine ga prekrši, ali to uradi samovoljno, ako poslodavac dokaže da on nije to planirao, on se oslobađa odgovornosti.

Poslodavac to teško može da dokaže i Zakon je u tom delu nedorečen, poručuju beogradski auto-prevoznici.

"Predviđene su kazne za lica koje nisu učinioci, za vlasnike vozila koji objektivno u nekim stvarima ne mogu da utiču na taj Zakon. Ja ne mogu kao vlasnik da utičem na to šta će moj vozač da uradi 500 km daleko od Beograda", rekao je Dušan Perić iz Udruženja beogradskih auto-prevoznika.

Neprihvatljivo je, kažu u tom udruženju, i to što vozači kamiona angažovani za poslove na gradalištima, koji voze u krugu do 50 km, moraju da se odmaraju isto koliko i vozači koji prelaze stotine kilometara u kontinuitetu.

"Gradilište to ne trpi, ono traži da se radi noć- dan što je nama normalno i onda imate prevoznika koji ne radi tri meseca, ne pali kamion, i onda treba da zapne deset dana i u tih deset dana on mora da se pridržava tih normi od 48 sati odmora", kaže Perić.

Možda će na poštovanje pravila kojima se povećava bezbednost u saobraćaju uticati i visoke novčane kazne koje za pravna lica i preduzetnike dostižu i do pola miliona dinara, a za fizička lica do 100 000 dinara.

Izvor: Vebsajt RTS, Tamara Tankosić, 04.12.2015.
Naslov: Redakcija