Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI: MUP ORGANIZUJE OBUKU ZA STICANJE LICENCE ZA VRšENJE DETEKTIVSKIH POSLOVA. ROK ZA PRIJAVU KANDIDATA 31. DECEMBAR 2015. GODINE


U skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013) i Pravilnikom o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015), Ministarstvo unutrašnjih poslova će započeti sa realizacijom obuke za vršenje detektivskih poslova.

Obuka je jedan od uslova za sticanje licence za vršenje detektivskih poslova, a sprovodiće se putem predavanja i vežbi u periodu od 18. do 29. januara 2016. godine, u Beogradu, u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova, Bulevar Zorana Đinđića broj 104.

MUP poziva zainteresovane kandidate da najkasnije do 31. decembra 2015. godine, preko mesno nadležne policijske uprave, dostave prijave za pohađanje obuke

Izvor: Redakcija, 06.12.2015.