Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA: PREDVIđENO POVEćANJE AKCIZA NA GORIVO I ALKOHOLNA PIćA OD 2016. GODINE. AKCIZA ćE SE PLAćATI NE SAMO NA JAKA ALKOHOLNA PIćA VEć I NA NISKOALKOHOLNA PIćA KOJA SADRżE VIšE OD 1,2 ODSTO, A NAJVIšE 15 ODSTO ALKOHOLA, KAKO BI SE UTICALO NA MLADE DA MANJE KORISTE TA PIćA


Vlada Republike Srbije uputila je Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, kojima je predviđeno povećanje akciza na gorivo i alkoholna pića od 2016. godine.

Akciza za olovni benzin će biti povećana sa 50 na 52,5 dinara po litru, a za bezolovni sa 50 na 54 dinara, dok će akcize na bezalkoholna pića biti veća za dva procenta.

Ubuduće će se akciza plaćati ne samo na jaka alkoholna pića već i na niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2 odsto, a najviše 15 odsto alkohola.

Akciza će se plaćati i na sve vrste piva izuzev bezalkoholnih piva koje sadrži do 0,5 odsto alkohola, bez obzira na pakovanje.

Predlogom zakona planirano je uvođenje akciza na niskoalkoholna pića u iznosu od 21 dinar, a na pivo 24 dinara po litru.

Kako je obrazloženo, taj namet se uvodi kako bi se uticalo na mlade da manje koriste ta pića.

Akciza na rakije od voća, grožda ili vino biće 124 dinara po litru umesto 121,89 dinara, a na rakije od žitarica 316 umesto 309,23 dinara.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 04.12. 2015.
Naslov: Redakcija