Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU: PREDVIđEN PRODUżETAK ZABRANE ZAPOšLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU DO KRAJA 2016. GODINE. ZABRANA ZAPOšLJAVANJA NE PRIMENJUJE SE NA SUDIJE, JAVNE TUżIOCE I ZAMENIKE JAVNIH TUżILACA, NA IZABRANA, POSTAVLJENA I IMENOVANA LICA, POPUT MINISTARA, SAVETNIKA I POSLANIKA. UVODI SE RODNO ODGOVORNO BUDżETIRANJE NA SVIM NIVOIMA VLASTI, KOJE PODRAZUMEVA RESTRUKTURIRANJE PRIHODA I RASHODA PO PRINCIPU RODNE RAVNOPRAVNOSTI


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je Vlada Republike Srbije dostavila Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje, predložena je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2016. godine.

Time bi se produžila primena mere o zabrani zapošljavanja u državnu službu bez saglasnosti vladine komisije, uvedena decembra 2013. i oročena do kraja 2015. godine.

Kako je navedeno u Predlogu zakona, ocenjeno je da se mehanizam zabrane zapošljavanja pokazao opravdanim, a posebno u kontekstu primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru("Sl. glasnik RS", br. 68/2015).

Zabrana zapošljavanja ne primenjuje se na sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, na izabrana, postavljena i imenovana lica, poput ministara, savetnika i poslanika.

Predlogom zakona predviđeno je povećanje penzija i plata dela zaposlenih u javnom sektoru. Procenjeni troškovi budžeta po tom osnovu iznosiće 11,8 milijardi dinara.

Penzije i plate i u javnom sektoru su umanjene od novembra 2014. godine, a Vlada Republike Srbije je predložila da od januara 2016. godine sve penzije budu uvećane za 1,2 odsto, a da povećanje plata u delu javnog sektora bude od dva do četiri odsto.

Za zaposlene u državnoj administraciji, Narodnoj skupštini Republike Srbije, Predsedništvu i ministarstvima nije predviđeno povećanje zarada.

Predlogom zakona uvodi se rodno odgovorno budžetiranje na svim nivoima vlasti, koje će jednako tretirati i žene i muškarce.“

To znači primena rodne ravnopravnosti u budžetskom procesu, a podrazumeva restrukturiranje prihoda i rashoda po tom principu ravnopravnosti.

Predlog zakona podrazumeva da se uzmu u obzir potrebe i muškaraca i žena imajući u vidu različite uloge koje oni imaju u društvu, porodici, na radnom mestu.

Izvor: N1 info i Blic, 04.12.2015.
Naslov: Redakcija